Investeren in human capital

3 mei 2018

De Stichting Detailhandelsfonds (SDF) gaat een geldelijke bijdrage leveren aan vier nieuwe projecten op het gebied van human capital. Dat is een van de vijf thema’s van de Retailagenda.

De vier projecten die financiering van SDF ontvangen, dragen allen bij aan het professionaliseren van Human Capital Management in de sector en ondersteunen retailers en medewerkers om hun eigen beroepscompetenties verder te ontwikkelen. Vanuit de Retailagenda wordt gestuurd op actieve afstemming, kennisdeling en inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende projecten. De projectleiders vormen samen een werkgroep om de voortgang en uitkomsten te bespreken.

De projecten zijn onderdeel van de Human Capital Agenda (HCA) van de Retailagenda. Deze richt zich op de investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die noodzakelijk zijn om de competenties van iedereen die werkzaam is in de retailsector aan te laten sluiten bij de noodzakelijke ommezwaai van de sector.

In de HCA van de Retailagenda worden bestaande en nieuwe activiteiten gebundeld en gedeeld om zo de positie van retailers en medewerkers te versterken. De projecten vallen onder de volgende vier richtingen van de HCA:

  1. Hoe onderneem je in de nieuwe retailcontext, en wat  betekent dit voor human capital?
  2. Lifelong learning in de retail als structureel onderdeel van Human Capital Management
  3. Opleiden voor de retailsector
  4. Het Retail Qualification Framework als gemeenschappelijke referentie van en voor de sector

Lees hier het hele nieuwsverhaal. (Bron: retailland.nl).

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,