FEP: Zuid-Europa al zwaar getroffen

De FEP constateert dat het zuiden van Europa, dat te kampen heeft met strengere beperkingsmaatregelen, een aanzienlijke daling van het parketverbruik ziet. 
FEP: Zuid-Europa al zwaar getroffen
De Raad van Bestuur van de Europese Federatie van de Parketindustrie (FEP) kwam op 2 april 2020 virtueel bijeen en besprak onder meer de parketsituatie en de eerste gevolgen van de Covid-19-crisis op de Europese markten. De Europese parketmarkten waren over het algemeen goed begonnen aan het jaar met stabiele tot licht positieve trends in januari en februari. Maar maart en de komst van het Covid-19 virus op het Europese grondgebied maakten een einde aan deze positieve stap.
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar wijzen de voorlopige resultaten voor de drie eerste maanden van 2020 op een stabiel parketverbruik in Scandinavië (behalve in Zweden om structurele redenen), Baltische staten en zelfs Duitsland waar de activiteit voorlopig wordt voortgezet.
Anderzijds rapporteert het zuiden van Europa, dat te kampen heeft met strengere beperkingsmaatregelen, over het algemeen al een aanzienlijke daling van het parketverbruik. Hoewel het op dit moment onmogelijk is te voorspellen wanneer de activiteiten opnieuw zullen worden opgestart en hoe de consumptie zich dan zal ontwikkelen, is het duidelijk dat deze crisis op lange termijn en aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de Europese economie en industrie.
Na de evolutie van de situatie in heel Europa nauwlettend te hebben gevolgd, is de RAAD van Bestuur van de FEP helaas gedwongen de algemene vergadering van de FEP en het Parketcongres 2020, die op 11 en 12 juni in Hamburg zou plaatsvinden, te annuleren.