Aangescherpt

#interieurbouw 03-03-2020
Aangescherpt

PEFC heeft drie van haar standaarden aangescherpt. Vooral de vernieuwing van de zogeheten Chain of Custody-standaard is van groot belang. Dankzij de aanscherping van deze standaard kan nog beter worden gecontroleerd of een duurzaamheidsclaim terecht is.
Aangescherpt
In de nieuwe Chain of Custody-standaard is nog beter dan voorheen vastgelegd waaraan bedrijven moeten voldoen om producten van het PEFC-keurmerk te mogen voorzien. Ook de standaard voor het gebruik van het PEFC-logo gewijzigd. Er is gekozen voor een consistent gebruik van het PEFC-merk wereldwijd, waardoor het voor consumenten gemakkelijker wordt om te begrijpen waar het PEFC-logo voor staat. De derde standaard die is vernieuwd, heeft betrekking op de certificering die wordt uitgevoerd door volledig onafhankelijke certificerende instellingen. Deze instellingen moeten voortaan voldoen aan aanvullende opleidingseisen. Het gaat daarbij vooral om de uitgebreide definitie van materialen die niet zijn toegestaan om in aanmerking te komen voor PEFC-certificering en de regels die betrekking hebben op het respecteren van de internationale verdragen inzake rechten van werknemers en arbeidsovereenkomsten.