AI op de werkvloer: DTC en politie delen tips

AI op de werkvloer: DTC en politie delen tips

In samenwerking met de politie waarschuwt het Digital Trust Center (DTC) voor de risico's van het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) op de werkvloer. Ook delen zij tips over hoe zowel werknemers als werkgevers veilig om kunnen gaan met AI. Menselijk contact is hierbij de sleutel.

AI op de werkvloer: DTC en politie delen tips

Terwijl AI-hulpmiddelen zoals tekstgeneratoren en beeldcreatie-apps ondernemers aanzienlijke (efficiëntie) voordelen bieden, is er ook een donkere zijde aan deze technologieën. Ook cybercriminelen kunnen deze tools gebruiken voor frauduleuze praktijken.

AI op de werkvloer: DTC en politie delen tips

1. Identiteitsfraude, zoals CEO-fraude. Zo kan AI ingezet worden om bijvoorbeeld een stem te klonen of om realistische teksten op te stellen.

2. Desinformatie verspreiden. Taalmodel ChatGPT produceert authentiek lijkende teksten op schaal en met grote snelheid. Een dergelijk taalmodel kan criminelen helpen voor propaganda- en desinformatiedoeleinden.

3. Malware. ChatGPT is in staat om codes te produceren in een aantal verschillende programmeertalen. Voor een potentiële crimineel met weinig technische kennis is dit een onschatbare bron om kwaadaardige codes (zoals malware) te produceren.

‘Wees waakzaam met AI’

Manon den Dunnen, Strategisch Specialist Digitaal bij de politie, benadrukt het belang om waakzaam te zijn als je zelf gebruik maakt van AI: “Als je het niet op LinkedIn zou zetten, moet je het ook niet invoeren op ChatGPT. Want dat systeem traint zichzelf met de informatie die je invoert en voordat je het weet komt jouw informatie terug in teksten die gegenereerd zijn voor anderen. Daarom hebben bedrijven zoals Samsung hun medewerkers verboden het te gebruiken.”