Ambachtelijke bedrijven in de aanval

Algemeen 26-04
Ambachtelijke bedrijven in de aanval

Er moet nú iets gedaan worden aan de instroom van nieuwe vakbekwame ambachtslieden. Daarom lanceren ambachtelijke bedrijven in Nederland het Aanvalsplan Ambachten. In dit aanvalsplan maken ze het ambachtelijk bedrijf zichtbaar via www.gemaaktinnederland.nl, gaan ze zelf nieuwe vakgenoten opleiden en roepen ze de steun in van andere bedrijven en mensen die het ambacht een warm hart toedragen.

Ambachtelijke bedrijven in de aanval

Het is tijd voor actie. Als we nog even zo doorgaan, verliezen we in Nederland niet alleen het kleine ambachtelijke bedrijf, maar ook alle waardevolle kennis en vaardigheden die daar in zijn ondergebracht. Daarom zetten ambachtelijk ondernemers* de aanval in met echte oplossingen:

Meer instroom via de Ambachtsacademie


In veel ambachtelijke branches is nauwelijks sprake van instroom. Het specialistische werk moet door steeds minder vakmensen gedaan worden en ambachtslieden hebben het steeds drukker om al het werk gedaan te krijgen. Het reguliere onderwijs biedt geen gespecialiseerde opleidingen aan en daarom leiden ambachtelijke ondernemers in hun bedrijven via de Ambachtsacademie nieuwe ondernemers op tot het niveau van vakbekwaamheid. Ook gaan ze de opleidingsstructuur verbreden door meer (gespecialiseerde) ambachten aan te bieden.

Loopbaanperspectief bieden: van leerling naar meester

Binnen de Ambachtsacademie realiseren ze een doorlopende leerlijn. Ambachtslieden moeten met hun vakmanschap ook carrière kunnen maken en zich met verschillende diploma’s kunnen onderscheiden van anderen. Een vakbekwaam ambachtelijk ondernemer kan een certificaat gaan halen op het niveau van ‘specialist' of ‘meester’. Daardoor ontstaat ook in het ambacht loopbaanperspectief en krijgt het vakmanschap de erkenning en herkenning die het verdient: simpel, omdat je met je vakmanschap net zo goed ‘hoog’ opgeleid kunt zijn!

Het ambacht in de kijker: gemaaktinnederland.nl

Je moet in beeld zijn om klanten te trekken en mensen te interesseren voor werk in een ambacht. Dat is echter niet meer zo vanzelfsprekend. Ambachtelijke bedrijven zijn uit onze winkelstraten verdwenen en online domineren bedrijven met grote marketingbudgetten. Daarom lanceren de bedrijven gemaaktinnederland.nl. De Nederlandse makers bieden hier samen hun producten en diensten aan. Zo bereiken ze met elkaar de consumenten die op zoek zijn naar ambachtelijk vakwerk en bewust kiezen voor een uniek product op maat.

Niks voor niets: het ambacht zoekt donateurs


De ambachtelijk sector bestaat voornamelijk uit zelfstandige beroepsbeoefenaars. Zij zetten hun schouders onder dit actieplan: ze betalen voor het platform, ze ontwikkelen nieuwe opleidingen en ze leiden nieuwe leerlingen op. Maar dat is niet genoeg.

Omdat de overheid zich financieel niet verantwoordelijk voelt voor het voortbestaan van het ambacht en niet wil meebetalen aan de (door)ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen, moeten de ambachtslieden alles zelf bekostigen. En dat gaat hun draagkracht te boven. 

Daarom doen we een nadrukkelijke oproep aan partijen die deze initiatieven financieel willen ondersteunen. Dat kunnen bedrijven zijn die zelf zakelijk belang hebben bij het voortbestaan van het ambacht (zoals leveranciers), maar dat kunnen ook mensen zijn die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren. Alle steun is welkom!

Over AmbachtNederland


AmbachtNederland is een coöperatie van ambachtelijk ondernemers die werkzaam zijn in kleinschalige branches met overwegend zelfstandig beroepsbeoefenaars. Door samen te werken aan instroom en zichtbaarheid en het imago van vakmanschap, geven zij de ambachten in ons land weer toekomst.

* Denk aan: meubelmakers, glazeniers, parketteurs, meubelstoffeerders, hoveniers, natuursteenbewerkers en andere ambachtslieden.