AOV alternatief voor zzp'ers bij Zelfstandigen Bouw

AOV alternatief voor zzp'ers bij Zelfstandigen Bouw | Parketblad


WOERDEN- Zelfstandigen Bouw, de belangenorganisatie voor zzp’ers in de bouw, komt met  een simpel en betaalbaar alternatief voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers.

“Wij bieden onze leden een collectieve bedrijfsongevallenverzekering aan die uitkeert bij blijvende arbeidsongeschiktheid én adviseren hen zich aan te sluiten bij een broodfonds en/of het ZZP Pensioen. Dan zijn zij voor een bescheiden bedrag ingedekt tegen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid,” zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

Nu zijn veel zzp’ers niet verzekerd; niet omdat zij zich niet wíllen verzekeren, maar omdat zij zich niet kúnnen verzekeren. Zij kunnen de torenhoge premie niet opbrengen of zij worden door verzekeraars geweigerd omdat zij te oud zijn, of  een zwaar beroep uitoefenen. “De politiek maakt zich hier terecht zorgen om”, aldus Verhoef. Maar een verplichte aov  is niet de oplossing, integendeel, zo betoogt de belangenorganisatie. "Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn niet alleen onbetaalbaar maar keren als puntje bij paaltje komt vaak niet uit. In het Zwartboek dat wij begin dit jaar hebben gepubliceerd zijn daarvan voorbeelden te over te vinden.”

De combinatie van een bedrijfsongevallenverzekering en een broodfonds en/of ZZP Pensioen is wel een goed antwoord op de bestaande problemen. Verhoef: “Zo’n ongevallenverzekering keert uit wanneer iemand tijdens zijn werk, of onderweg naar zijn werk door een ongeval blijvend zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Voor een premie van een tientje per maand, ontvang je bij blijvende arbeidsongeschiktheid een uitkering van € 100.000. De uitkering gaat in na maximaal twee jaar na het ongeval. De ongevallenverzekering van Zelfstandigen Bouw kent een acceptatieplicht – niemand kan dus worden geweigerd door de verzekeraar. Bij arbeidsongeschiktheid én bij overlijden ten gevolge van een ongeval is een uitkering gegarandeerd."

"Voor kortdurende arbeidsongeschiktheid of ziekte kan je je indekken door je bij een broodfonds aan te sluiten en/of bij het ZZP-Pensioen. Een broodfonds is een kleine groep zelfstandigen die samen sparen voor een periode dat  een van hen tijdelijk niet kan werken. Het keert maximaal twee jaar uit. Het ZZP Pensioen  geeft de mogelijkheid  van een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid van langere duur.”

Inmiddels heb ik begrepen dat er wel wat haken en ogen aan bovenstaande beweringen zitten. Laat u goed voorlichten door een onafhankelijke adviseur, zal ik dan maar zeggen...
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen