Arbocatalogus Timmerindustrie nu verkrijgbaar

21-01-2013
Arbocatalogus Timmerindustrie nu verkrijgbaar

Arbocatalogus Timmerindustrie nu verkrijgbaar


RIJSWIJK - De arbocatalogus voor de cao Timmerindustrie is gelanceerd. Deze biedt een verzameling praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Zoals die van fysieke belasting, houtstof, lawaai, het werken met machines en hoge werkdruk. Ook interessant voor iedereen die machinaal houten vloeren produceert.

 

Het doel van de arbocatalogus is veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, ziekteverzuim terug te dringen en werkplezier van werknemers te vergroten. De Inspectie SZW heeft de catalogus goedgekeurd en zal deze gebruiken bij de handhaving. De catalogus is online te vinden op www.arbocatalogus-timmerindustrie.nl. Een bedrijf in de Timmerindustrie voldoet aan de Arbowet voor de genoemde onderwerpen, als het de maatregelen in de catalogus volgt of eenzelfde niveau van veiligheid en gezondheid biedt.

 

Virtuele werkplaats

De arbocatalogus Timmerindustrie kan op verschillende manieren worden ontsloten. De ‘ingangen’ zijn functiefamilie, werksoort en risico. De maatregelen volgen de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet (bronmaatregelen, collectieve maatregelen en individuele maatregelen). De catalogus is samengesteld door de sociale partners in de timmerindustrie: de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, FNV Meubel & Hout en CNV Vakmensen.

Ook de Inspectie SZW besteedt aandacht aan arbotechnisch verantwoord werken. Als je naar zelfinspectie.nl/houttimmerenmeubelsector surft, kun je in de virtuele werkplaats zelf zien wat de risico’s van het werken met houtbewerkingmachines zijn én hoe je ongelukken voorkomt.

 

Boekje

Lakerveld Woonvakbladen heeft in 2012 het boekje Gezond & Verstandig Ondernemen uitgegeven. Hierin komen op 52 pagina’s de belangrijkste Arbo-zaken voor (parket)vloerenleggers en woningstoffeerders aan de orde. De focus ligt hierbij op de volgende onderwerpen: gevaarlijke stoffen (oplosmiddelvrij werken), machineveiligheid en persoonlijke bescherming, lichamelijke belasting en stofvrij werken (asbest en stofvrij parketschuren). Klik hier om Gezond & Verstandig Ondernemen te bestellen.

Arbocatalogus Timmerindustrie nu verkrijgbaar