CBS: omzet detailhandel daalde licht in mei

15-07-2015
CBS: omzet detailhandel daalde licht in mei

CBS: omzet detailhandel daalde licht in mei

DEN HAAG- In mei 2015 heeft de detailhandel 1,3 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De verkopen (volume) krompen met 0,4 procent, de prijzen lagen 0,9 procent lager. De krimp van omzet en volume valt geheel toe te schrijven aan de samenstelling van koopdagen in de maand mei, die minder gunstig was dan vorig jaar. Dit maakte het CBS gisteren bekend.

 

De maand mei telde dit jaar een donderdag minder en een zondag meer dan vorig jaar, wat een negatief effect  had op de omzetgroei  van bijna 3 procentpunt. Na correctie voor dit koopdageffect zouden de omzet en de verkopen van de detailhandel juist toenemen. Dit past in de trend van de afgelopen maanden waarin de detailhandel zich overwegend positief ontwikkelde. De omzet van de voedings- en genotmiddelenwinkels liep met ruim een half procent terug. De omzetdaling is terug te zien bij zowel de supermarkten als de speciaalzaken, maar was bij deze laatste groep winkels wel aanzienlijk groter. De verkopen namen, bij licht oplopende prijzen van de dagelijkse boodschappen, met ruim 1 procent af. Voor de winkels in voedings- en genotmiddelen is het hierboven genoemde negatieve koopdageffect behoorlijk sterk: na correctie voor de samenstelling van koopdagen zou de omzet toenemen en mei zelfs de beste maand van 2015 zijn.