CO2-neutrale vloeren

26-09-2022
CO2-neutrale vloeren

Interface is onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming op basis van de PAS 2060-norm. Dit is de internationaal erkende norm voor CO2-neutraliteit die door het British Standards Institution (BSI) is opgesteld.

CO2-neutrale vloeren

Interface is van plan een jaarlijkse toetsing en hercertificering uit te voeren om zijn status te behouden.

Om de CO2-neutraliteit te realiseren, heeft Interface de fabrieken, producten en toeleveringsketen getransformeerd. Onder meer door gebruik te maken van nieuwe innovatieve grondstoffen die CO2 vasthouden, om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. CO2-emissies die Interface nog niet kan elimineren, worden geneutraliseerd met geverifieerde emissie-compensatie-credits. Uiteindelijk is het bedrijf van plan om niet meer dergelijke CO2-compensaties nodig te hebben om haar impact te balanceren.

Om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn, zoals Interface beoogt, moet het bedrijf meer CO2-opslag realiseren dan er wordt uitgestoten, zonder het gebruik van compensaties. Op weg daarnaartoe gaat Interface verder met het transformeren van de eigen activiteiten en materialen en werkt ze samen met leveranciers om de CO2-voetafdruk van de grondstoffen (Scope 3 emissies) verder terug te dringen.