Dezelfde arboregels voor ZZP'ers

22-02-2012
Dezelfde arboregels voor ZZP'ers

Dezelfde arboregels voor ZZP'ers
RIJSWIJK - In de toekomst zal hetzelfde beschermingsniveau gaan gelden voor zelfstandigen om veilig en gezond te kunnen werken als het niveau dat al geldt voor werknemers op die arbeidsplaatsen, waar beiden werken. Zo zullen bijvoorbeeld op de bouwplaats de te nemen maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen, voor ZZP’ers en werknemers gelijk worden. Waar concrete normen in arbocatalogussen (www.werkeninwonen.nl/arbo-wonen) zijn vastgelegd, zullen deze als referentiekader gebruikt gaan worden bij het toezicht op ZZP’ers. Het kabinet heeft hiervoor op 16 februari een advies van de SER overgenomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.