Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

30-08-2021
Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

Zelfs onder vakgenoten zijn er nog vaak vragen als het gaat om de combinatie parket en vloerverwarming. In Parketblad wordt daar vanaf nu regelmatig op ingegaan door de Stichting Promotie Houten Vloeren.

Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

De meeste parketbedrijven kennen het wel: je komt bij de voorinspectie een vloer tegen waar sleuven ingefreesd zijn ten behoeve van de vloerverwarming. Soms zijn die al dichtgesmeerd, maar soms ook niet. In het laatste geval heb je in elk geval nog de kans om aan te geven hoe dit moet gebeuren. En dat is in geen geval met tegellijm. Toch is dat iets wat we regelmatig tegenkomen. Uiteraard is dat met de beste bedoelingen gedaan, maar het nadeel is dat tegellijm niet hecht aan de kunststof leidingen (ook wel buizen genoemd) en teveel krimpt. In beide gevallen gaat dat ervoor zorgen dat de houten vloer onvoldoende contact maakt met de vloerverwarmingsleidingen en dat gaat dus ten koste van het rendement van de vloerverwarming. Bovendien wordt op die manier het risico op holle plekken groter.

Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

De ideale situatie
In de meest ideale situatie worden de leidingen wat dieper ingefreesd zodat de sleuven kunnen worden gevuld met een reparatie-vulmortel. Deze zijn bij de meeste leveranciers verkrijgbaar in twee varianten: gips en cement. Dat kan zowel op anhydriet- als op cementdekvloeren. Wanneer deze voldoende uitgehard is, kan vervolgens de gehele vloer - indien nodig - worden geëgaliseerd.

Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

De stelregel is: heb je te maken met een anhydrietvloer, dan werk je met een gipsgebonden egaline; werk je op een cementdekvloer, dan gebruik je een cementgebonden egaline. De meeste fabrikanten hebben daarvoor verschillende producten en voor advies kun je je dan ook het beste wenden tot je lijmleverancier.

Dichtsmeren ingefreesde vloerverwarmingsleidingen

Maar die ideale situatie hebben we meestal niet. Vaak tref je een vloer aan waar de leidingen net onder het oppervlak liggen en er soms zelfs bovenuit komen. In het laatste geval zal de aannemer ervoor moeten zorgen dat de leidingen toch écht dieper komen te liggen.

Wanneer de leidingen wel diep genoeg liggen en de vloer is ook vlak genoeg om te kunnen installeren, dan kun je ervoor kiezen om de sleuven dicht te zetten met een 2 componenten PU-lijm, een doorhardende polymeerlijm of met een epoxyhars. Epoxyharsen worden in een dergelijke situatie meestal gevuld met kwartszand in een verhouding epoxy/zand 1:1,5 kg. Deze ‘epoxymortel’ wordt dan gebruikt om de sleuven dicht te zetten. Erna inzanden is dan niet nodig. Als de vloer ook geëgaliseerd moet worden is een minimale laagdikte van 5 mm wenselijk. Egaline hecht niet goed aan kunststof (Poly Ethyleen) leidingen en dus wordt rechtstreeks egaliseren over de leidingen afgeraden.

Omdat de leidingen bij ingefreesde vloerverwarming dicht aan het oppervlak liggen, moet er goed gekeken worden naar de maximale watertemperatuur. Het uitgangspunt is altijd dat de oppervlaktetemperatuur van de bouwvloer niet boven de 28C uit mag komen. De klant en de installateur zijn daar verantwoordelijk voor.

Overgeconcentreerde leidingen
Wanneer je te maken krijgt met een overenthousiaste sleuvenfrezer, controleer dan heel goed of de dekvloer tussen de leidingen nog wel goed vastzit aan de betonnen constructievloer. Is dat niet het geval, dan kan dat leiden tot holle plekken en dus dient dit door de aannemer/installateur hersteld te worden.

 Bovendien is het zo dat wanneer er veel leidingen dicht bij elkaar liggen, de vloer op die plek extra verwarmd wordt met mogelijke schade aan de houten vloer tot gevolg. Het is belangrijk de consument daar wel op te wijzen.

Van een opstookprotocol is bij ingefreesde vloerverwarming geen sprake. Wel dient het opstartprotocol nageleefd te worden. Zie hiervoor de website: