Duurzame stappen

23-02-2022
Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen
Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen

Tarkett kondigt zijn nieuwe Klimaatroutekaart aan voor 2030. Deze routekaart is in lijn met de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen
Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen

Tarkett wil in 2030 in de hele waardeketen de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 30 procent, vergeleken met 2019.

De strategische Klimaatroutekaart 2030 toont de doelstellingen voor broeikasgasreductie en duurzame stappen die Tarkett zet om de uitstoot te verkleinen. Daarbij biedt het de gehele waardeketen houvast waar het bedrijf zich nu bevindt en waar het in de toekomst wil zijn op basis van drie toepassingsgebieden. De broeikasgasuitstoot verminderen als gevolg van de eigen activiteiten (scope 1) en de aangekochte ‘groene’ energie die wordt gebruikt in fabrieken (scope 2). Daarnaast is de verduurzaming ook van toepassing op de rest van de waardeketen, van leveranciers tot eindklanten (scope 3).

Tarkett verminderde de uitstoot van broeikasgassen al met 38 procent tussen 2010 en 2020 (scope 1 en 2).