Economische barometer in maart onveranderd laag

05-04-2013
Economische barometer in maart onveranderd laag

Economische barometer in maart onveranderd laag


ALMELO - De Economische barometer voor de woonbranche is in maart een fractie hoger geëindigd dan in februari en sloot af op een stand van -16,4. De belangrijkste oorzaak hiervan is het consumentenvertrouwen. De verbeterde cijfers over de woningmarkt werden in negatieve zin gecompenseerd door de verslechterde weekomzetmutaties van woondetaillisten. Hierdoor is de stand van de barometer in maart vrijwel onveranderd laag gebleven.

 

Na de positieve ontwikkeling van de index van de weekomzetmutaties van woonzakenpanel.nl in januari en februari daalde deze index in maart fors. Eind februari stond deze deelindicator op -13. In maart daalde de deelindicator naar een stand van -23, een verlies van 10 punten.

 

Ontwikkelingen op huizenmarkt

Het vertrouwen van consumenten is in maart, na een historisch dieptepunt in februari, met 3 punten gestegen. Consumenten waren in deze maand minder somber over hun financiële situatie dan in februari en vonden de tijd bovendien iets gunstiger om grote aankopen te doen. Ook het oordeel over het economische klimaat was iets minder somber dan in februari. Onlangs bleek uit cijfers van het Centraal Planbureau dat Nederlandse consumenten Europees gezien erg somber zijn. Alleen Grieken verloren sinds 2008 sneller hun vertrouwen in de economie. De ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt spelen een belangrijke rol bij het afgenomen vertrouwen.

 

Producentenvertrouwen punt gedaald

Het producentenvertrouwen is in maart met ruim 1 punt gedaald en staat nu op -4,8. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid daalde fors. Deze deelindicator verslechterde de afgelopen maand met bijna zeven punten. Daar tegenover staat dat het oordeel over de orderpositie en de voorraden licht verbeterde.

 

Wilt u zelf direct weten hoe u ervoor staat ten opzichte van uw collega’s in de woonbranche? Vul dan op www.woonpanel.nl de Economische barometer in. Na het beantwoorden van enkele vragen ziet u direct de onderzoeksresultaten van de hele woonbranche over de afgelopen week. U kunt deze barometer van onderzoeksbureau Van Es Marketing Services iedere week invullen.