Einde parketopleiding na 2016

Einde parketopleiding na 2016 | Parketblad

NIEUWEGEIN- Het droevige nieuws hing al een tijdje in de lucht en is vandaag door InRetail bevestigd: de parketopleiding, zoals wij die kennen bij ROC Midden Nederland, is er na 2016 niet meer. Na het komende schooljaar, waarin de huidige leerlingen hun opleidingen nog kunnen afronden, houdt de opleiding op te bestaan.

Het Parketblad hoopt en vertrouwt op een mogelijke doorstart in een andere (onderwijs)omgeving voor zowel voltijd MBO leerlingen met gevoel voor hout als voor oudere geïnteresseerden via deeltijdonderwijs in welke vorm dan ook. De branche is nu eenmaal gebaat bij een constante toestroom van gediplomeerde (parket)vloerspecialisten, juist nu de interesse voor het investeren in het interieur lijkt toe te nemen.

 

Sinds de jaren tachtig is er in Nederland de opleiding voor de parketbranche geweest, die alleen door ROC Midden Nederland en haar voorgangers werd verzorgd. Het aantal leerlingen is al die jaren niet hoog geweest, echter de laatste 6 jaar, mede door de conjunctuur, liep het aantal aanmeldingen zeer sterk terug. De laatste 3 jaar heeft ROC Midden Nederland met de brancheorganisaties (VPL en INretail) en andere partijen in de branche zoals het Gilde van Parketteurs, Stichting WoonWerk, Platform Parketbranche en Parketgroep Nederland, allen vertegenwoordigd in de Scholingscommissie Parket (begonnen als subcommissie van het voormalige HBA), getracht om de instroom te bevorderen. Hierbij heeft ROC Midden Nederland zich vastgelegd in een convenant met het platform om de opleiding nog drie jaar te verzorgen.

Daar tegenover stond de inspanningsverplichting voor de parketbranche om het leerlingen aantal op peil te brengen. Deze drie jaar zijn voorbij en op 1 juni was er tussen bovenstaande partijen overleg over het voortbestaan van de opleiding. Daar is gesteld dat het economisch niet verantwoord is om zo door te gaan. ROC Midden Nederland heeft ter vergadering het volgende voorstel gedaan: Voorwaarde om door te gaan met de opleiding was de aanmelding van minimaal 12 nieuwe leerlingen. In vervolg op de bespreking van 1 juni, over voortzetting of stoppen van de opleiding parketteur heeft er 29 juni een vervolgbespreking plaatsgevonden met de brancheorganisaties. Dit is niet gelukt, waardoor maandagavond het besluit onontkoombaar werd om de opleiding parket te sluiten.

ROC Midden Nederland start in het komend schooljaar nog eenmaal met de opleiding, om de reeds aangemelde leerlingen en de leerbedrijven die deze leerlingen hebben gestuurd niet teleur te stellen. Eventueel nieuwe leerlingen kunnen zich nog tot 1 september aanstaande aanmelden. ROC Midden Nederland leidt voor de laatste keer deze leerlingen in twee jaar naar hun diploma en bouwt tevens de opleiding voor de huidige leerlingen op deze manier af. Marjan Spronk, namens InRetail: "Het is heel jammer dat er, ondanks alle gezamenlijke inspanningen van de betrokken partijen, het niet gelukt is deze mooie reguliere beroepsopleidingen te behouden. We hopen dat er in de toekomst mogelijkheden zijn om het vakmanschap in de parketbranche, dat Nederland zo nodig heeft, te voorzien van een passende scholing."
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen