Europese norm emissie gevaarlijke stoffen ter commentaar

12-06-2015
Europese norm emissie gevaarlijke stoffen ter commentaar

Europese norm emissie gevaarlijke stoffen ter commentaar

DELFT- CEN (het Europese centrum voor normering) heeft normontwerp prEN 16516 ‘Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air’ opgesteld. In goed Nederlands: de bepaling van gevaarlijke stoffen die in de binnenlucht vrijkomen uit bouwproducten. De bepalingsmethode in deze norm is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor het meten van de binnenlucht kwaliteit en was eerder al gepubliceerd als CEN/TS 16516. Nederlandse belanghebbenden kunnen tot en met 15 september commentaar indienen op het normontwerp.

prEN 16516 beschrijft een methode om de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten te bepalen. Vrijgekomen vluchtige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. De methode is ‘horizontaal', dat wil zeggen dat die van toepassing is op alle bouwproducten die onder de CPR vallen (waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat). Na publicatie van EN 16516 moet ook de prestatie op het gebied van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen naar de binnenlucht in de prestatieverklaring bij de CE-markering voor bouwproducten worden vermeld.

Commentaar kan in het Engels worden ingediend met een commentaar formulier, dat opgevraagd kan worden via [email protected]l. De aangeleverde commentaren worden door de NEN-schaduwgroep CEN/TC 351 ‘Construction products: Assessment of release of dangerous substances’ besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Na publicatie wordt EN 16516 overgenomen als Nederlandse (NEN-EN) norm.