Europese parketmarkt daalt behalve in Zwitserland

04-05-2023
Europese parketmarkt daalt behalve in Zwitserland

De vertraging van renovatie en nieuwbouw had een grote impact op de Europese parketconsumptie in het eerste kwartaal van 2023.

Europese parketmarkt daalt behalve in Zwitserland

De Raad van Bestuur van de European Parquet Federation, FEP, kwam fysiek bijeen ter gelegenheid van BAU 2023 in München en besprak onder meer de parketsituatie op de Europese markten. 

Zoals verwacht is er een einde gekomen aan de impuls van renovatie, terwijl de daling van de nieuwbouw, als gevolg van stijgende kosten en rentetarieven, tastbare en negatieve effecten begint te hebben.

Al met al kan, zoals waargenomen voor de meeste vloertypen, de aanzienlijke daling van het parketverbruik op de Europese markt in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar worden geschat op -20%. Voor september en/of oktober wordt voorzichtig een herstart van de bedrijvigheid voorspeld.

Parketverbruik Nederland daalt 15 %

Zoals gewoonlijk laten de resultaten verschillen zien van land tot land, maar ze melden allemaal een daling van de consumptie, behalve Zwitserland, dat een vlakke markt presenteert maar een neergang verwacht.

Voor Nederland en België worden dalingen van respectievelijk 15% en 5% van het parketverbruik gemeld.  

De Duitse consumptie van parket is voor het eerste kwartaal van 2023 met 30% gedaald.