FEP: Nederlandse markt daalt, België stabiel

FEP: Nederlandse markt daalt, België stabiel | Parketblad

BRUSSEL – De Federatie van de Europese Parketindustrie (FEP) heeft onlangs zijn visie op de marktontwikkelingen over de eerste drie kwartalen van dit jaar gepubliceerd. Over Nederland zegt de FEP: “De markt kenmerkt zich nog steeds door een aanzienlijke overcapaciteit op productieniveau. Dit geldt zowel voor het gefabriceerde aantal vierkante meters als de productiefaciliteiten. Hoewel de markt de laatste jaren flink is ingekrompen, is de productiecapaciteit dat niet. Fabrikanten zoeken daarom exportmogelijkheden. De daling van de parketverkoop zet zich voort, alhoewel dit langzamer gaat dan verwacht.”

In een persbericht van april dit jaar schreef de FEP nog over Nederland: “De negatieve trend die wij eind 2012 zagen, is in 2013 tot stilstand gekomen. Op consumptieniveau blijft de markt nu stabiel. De resultaten van het eerste kwartaal 2014 zijn in lijn met die van dezelfde periode 2013. Daarom zullen die over 2014 op dezelfde lijn liggen als het jaar daarvoor.

 

 

De situatie in België wordt, net als in april, als stabiel omschreven in vergelijking met de eerste acht maanden van 2013. Het enige van de twaalf onderzochte landen dat groei vertoont, is Zweden. Daar groeide de markt met 3 procent, vooral dankzij nieuwbouw. Denemarken, Noorwegen, Spanje en Zwitserland zijn stabiel. In Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland en Italië ging de parketmarkt achteruit. De grootste krimp vond plaats in Italië, waar de verkoop 20 procent moest inleveren.