FSC zegt volledig EU TR proof te zijn

FSC zegt volledig EU TR proof te zijn | Parketblad


UTRECHT - Sinds 3 maart dit jaar is de Europese Houtverordening (EU TR) van kracht. Deze bepaalt dat iedere marktdeelnemer die voor het eerst hout of houtproducten op de markt brengt in de EU, moet kunnen aantonen dat het hout van legale herkomst is. FSC laat weten haar systeem daar waar nodig aangepast te hebben aan de vereisten van de EU TR. Volgens de organisatie is FSC daarmee ‘volledig EU TR proof’.

De laatste aanpassing betreft de eis in de verordening dat een marktdeelnemer moet kunnen aantonen dat in het land van herkomst de exporteur voldoet aan de handels- en douanewetgeving. Deze aanpassing is opgenomen in Advice Note ADVICE-40-004-11 Trade and Customs laws (gepubliceerd in FSC-DIR-40-004). Deze laatste aanpassing binnen het FSC-systeem maakt het volgens het persbericht voor bedrijven die FSC-gecertificeerd hout importeren, nog gemakkelijker te kunnen voldoen aan de in de EU TR gestelde eisen. “Hoewel er geen zogenaamde ‘Green Lane’ is voor gecertificeerd hout biedt het FSC-systeem nu alle nodige elementen FSC-gecertificeerde producten eenvoudig te laten voldoen aan deze nieuwe vereisten”, aldus het persbericht.

Voor meer informatie: www.fsc.nl/qa-eutr. Zie ook: www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-plant/dossier/hout-importeren/europese-houtverordening.