Ha, het is weer tijd voor een rechtszaak!

04-09-2017
Ha, het is weer tijd voor een rechtszaak!

Ha, het is weer tijd voor een rechtszaak!


RIJSWIJK - De zomer is definitief voorbij. Iedereen moet weer aan het werk, zo ook de bedrijfsjuristen. Dus is het weer tijd voor een sappige rechtszaak in Vloerenland, deze keer Classen tegen Strub/Alsapan en Vällinge.

Akzenta, een dochterbedrijf van de Classen Group, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Strub/Alsapan voor onbetaalde licentie rekeningen met betrekking tot het gebruik van Classen’s Megaloc® patent familie, inclusief het patent EP ‘210 bij de rechtbank in Düsseldorf. Classen klaagt ook Välinge aan voor het misleiden van Strub/Alsapan in deze zaak.

De zaak is gebaseerd op een overeenkomst na een dispuut tussen Strub/ Alsapan (toen nog EPI/ Alsapan) en Classen in 2016. Hierin werd vastgelegd, na talloze geschillen, dat Strub/Alsapan de licentie voor het gebruik van Megaloc zou gaan betalen. Niet lang hierna stapte Strub/ Alsapan over op het Vällinge 5G systeem zonder dit te melden of voor te betalen, want er waren talloze rechtszaken nodig waaruit bleek dat de Vällinge 5G onder de Megaloc familie (lees: patent) valt.

Daarom klaagt Classen ook Vällinge aan voor opzettelijk omzeilen van eerder gemaakte afspraken en het sluiten van een contract met Strub/ Alsapan om zo rechtstreeks geld te vangen voor een product dat volgens Classen dus niet van Vällinge is. Terwijl de Zweden heel goed wisten dat dit een Classen product is en zij dus opzettelijk Strub/Alsapan hebben misleid, aldus Classen. Ze hebben Strub/Alsapan dus willens en wetens in problemen gebracht, zo stelt men in Duitsland.

Arne Loebel, Classen’s Managing Director verantwoordelijk voor Akzenta’s IP portfolio: “ Het feit dat 5G onder de patenten van Megaloc valt is keer op keer bewezen door diverse rechtbanken. Classen heeft recht op deze betalingen en zal daar nooit van afzien. Nu loopt Strub/Alsapan het risico dat zij hun afdracht aan Classen niet kunnen betalen vanwege de misleiding door Vällinge, aan wie ze ook moeten betalen. Vandaar dat Classen ook Vällinge aanklaagt wegens moedwillige misleiding van Strub/Alsapan." Sappig! Ben benieuwd naar de reactie van onze Zweedse vrienden... Wordt zeker vervolgd en het is weer tijd voor een plaatje van een mooi stuk zeep voor deze soap opera.