Helaas terug naar hoog BTW tarief

17-06-2015
Helaas terug naar hoog BTW tarief

Helaas terug naar hoog BTW tarief

DEN HAAG- De pogingen om het BTW tarief van 6% voor bouwactiviteiten (dus ook voor het leggen van vloeren) voorlopig ongemoeid te laten zijn mislukt. Per 1 juli staat het weer op 21%. Een motie van Tweede kamerlid Henk Krol (50Plus), waarin hij opriep om de 6% voorlopig in stand te houden, is door een kamermeerderheid verworpen. Het kabinet had al eerder aangegeven tegen verlenging van de maatregel te zijn, ondanks pogingen van de vakbonden (een handtekeningenactie met meer dan 15.000 handtekeningen) en andere organisaties om het lage tarief voorlopig in stand te laten. De maatregel werd ingevoerd op 1 maart 2013, tijdens het dieptepunt van de bouwactiviteiten in ons land, en werd in 2014 verlengd met een half jaar. Volgens Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) staat de rente laag, is de rust teruggekeerd op de woningmarkt en moet de bouwsector zelf in overleg met consumenten om door hen gewenste woningen te bouwen. En dus niet langer meer vertrouwen op steun vanuit de overheid.