Houtimporteur Fibois op de vingers getikt

02-06-2017
Houtimporteur Fibois op de vingers getikt

Houtimporteur Fibois op de vingers getikt


RIJSWIJK - Om aan te geven dat er in Nederland wel degelijk gelet wordt op de herkomst van exotisch hout toon ik u bij deze, via Greenpeace, de uitspraak tegen houtimporteur Fibois uit Purmerend, aangeklaagd door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Houtimporteur Fibois heeft zich niet aan de regels van de Europese houtverordening (EUTR) gehouden en onzorgvuldig gehandeld bij de import van Afrikaans hout. In haar uitspraak van 24 mei heeft de rechter de last onder dwangsom die het bedrijf kreeg opgelegd door de NVWA bekrachtigd en het beroep van Fibois is daarmee ongegrond verklaard.  Greenpeace is blij met deze allereerste sanctie in Europa en Nederland in het kader van de Europese houtverordening. De milieuorganisatie heeft eerder in een onderzoek aangetoond dat Fibois Azobé importeerde van de omstreden Kameroense houthandelaar CCT waarvan bekend is dat zij hout koopt van bedrijven die betrokken zijn bij illegaliteiten.

Al op 6 maart 2015 doet de NVWA een eerste inspectie bij de Nederlandse houtimporteur Fibois uit Purmerend. op de naleving van de Europese houtverordening en geeft Fibois op basis hiervan een waarschuwing. De houtverordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Fibois moet van de NVWA binnen zes maanden corrigerende maatregelen nemen. Op verzoek van Greenpeace doet de NVWA in november 2015 een tweede inspectie en opnieuw constateert de NVWA dat Fibois onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij het op de markt brengen van Azobéhout uit Kameroen. Uit de door Fibois aangeleverde documenten werd niet duidelijk uit welke kapconcessies in Kameroen het hout afkomstig is. Waardoor geen zekerheid kon worden gegeven of het hout legaal of illegaal gekapt is.

De NVWA legt de houtimporteur vorig jaar zodoende een last onder dwangsom op voor het niet voldoen aan het stelsel van zorgvuldigheidseisen van de Europese houtverordening. Dit is de eerste sanctie die in Nederland én in Europa is opgelegd aan een houtimporteur voor het niet toepassen van de Europese Houtverordening. Fibois tekent bezwaar aan maar de NVWA blijft bij haar primaire besluit. Dan gaat Fibois hiertegen in beroep bij de Rechtbank in Noord-Holland, die de klacht van Fibois afgelopen woensdag 24 mei ongegrond heeft verklaard.

Concreet betekent deze uitspraak dat als Fibois opnieuw de fout in gaat, zij voor elke kubieke meter hout en/of houtproducten die ze op de Europese markt brengt een boete van € 1800,- moet betalen. Sinds 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.

Greenpeace voert al jaren actie tegen illegale houtkap en benadrukt het belang van deze rechterlijke uitspraak. Met deze eerste sanctie van de NVWA hoopt de organisatie dat houtimporteurs en aanverwante bedrijven zich meer zullen bekommeren over de herkomst van hout. “Wij feliciteren de NVWA met dit succes. Nooit eerder werd er in Nederland of Europa een sanctie uitgedeeld voor overtreding van de wet, ondanks dat Greenpeace hier al jaren op aandringt met meerdere onderzoeken, verzoeken tot handhaving en aangiftes bij politie en Openbaar Ministerie”, aldus Greenpeace. Op de foto twee azobé stammen (niet van Fibois).