Ik begon het al bijna te missen...

04-04-2017
Ik begon het al bijna te missen...

Ik begon het al bijna te missen...


RIJSWIJK - De wekelijkse soap tussen Unilin en I4F. Vanochtend het bericht dat I4F een LVT merk heeft overgenomen voor de Amerikaanse markt (dit liet ik verder achterwege), nu gaat Unilin in beroep tegen de EPO beslissing ter bescherming van een patent van I4F.

Unilin heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van het European Patent Office (EPO) van 8 maart jongstleden waarin I4F's patent EP 2440724 werd beschermd tegen schendingen door Unilin. De Belgen hebben de Nederlandse zaak tegen I4F teruggetrokken omdat ze weten dat een Nederlandse beslissing toch ondergeschikt is aan een uitspraak van het EPO.

Bart Van der Stockt van Unilin IP: “De vraag of dit specifieke patent geldig is staat los van de belangrijkste vraag: maakt I4F met haar producten inbreuk op patenten van derden? Wij blijven van mening dat I4F dit in veel gevallen doet en Unilin zal deze schendingen blijven bestrijden, omdat het om derden gaat die onze licenties hebben gekocht."