INretail duidt trends in de woonbranche

03-09-2015
INretail duidt trends in de woonbranche

INretail duidt trends in de woonbranche

ZEIST- Tijdens een speciale bijeenkomst voor de vakpers hebben de branchespecialisten van INretail duidelijk gemaakt wat de huidige ontwikkelingen zijn bij mode-, schoenen-, sport en lifetsyle- en woondetaillisten.Bert-Jan van de Stelt, branchespecialist wonen, signaleert in het algemeen positieve signalen wat betreft een stijging van het bruto binnenlands product, de toegenomen bereidheid van consumenten om producten te kopen en een stijgende koopkracht. Daar staat wel weer tegenover dat de consumptie geen gelijke tred heeft gehouden met deze stijging. Van der Stelt geeft als verklaring de maatschappelijke onrust rond Griekenland en de huidige werkloosheid. Met de op komst zijnde lastenverlagingen door het kabinet voorziet van de Stelt dat er nog meer te besteden zal zijn in 2016.

Als negatief signaal noemt hij de voortdurende werkloosheid, die te langzaam daalt in vergelijking met het stijgende aanbod in arbeid. "Bovendien zijn bij de cijfers van het CBS de 880.000 zzp'ers niet meegerekend, velen van hen zitten wat betreft hun inkomen op uitkeringsniveau", aldus van de Stelt. Hij wijst ook op de vele spaartegoeden in ons land, die slechts voor een relatief klein deel worden besteed aan consumptiegoederen en vooral ingezet worden om hypotheken af te lossen.

Wat betreft de woningmarkt is er sinds 2014 weer een stijging zichtbaar, en dat is goed voor de woonbranche. "Grote steden laten al weer spanning zien op de woningmarkt: te veel vraag en te weinig aanbod. Het aantal nieuwbouwwoningen zit ook langzaam in de lift, dat biedt perspectieven voor de woondetaillist." Over de indexcijfers van de woonbranche voegt hij toe: "De branche is een kwart van de omzet kwijtgeraakt, maar het aantal winkels is minder gedaald dan dat we hadden verwacht. Dat betekent dat detaillisten met een lager inkomen hebben moeten rondkomen en ze dus geen reserve hebben om te investeren in het bedrijf." Uit de cijfers van INretail blijkt ook dat het marktaandeel van zelfstandige woondetaillisten fors is afgenomen met meer dan 30 procent tot iets meer dan 40 procent. Woonwarenhuizen en filiaalbedrijven doen het wat betreft marktaandeel beter.

Parket doet het relatief goed dit jaar in de omzetten en haalt het niveau van de andere uitschieter, de keukenbranche. Van de Stelt over de toekomst van de woonbranche: "Beschikbaarheid van producten en het snel kunnen leveren is overal van belang, ook in de woonbranche. Dit gaat invloed hebben op het houden van voorraad en de overige logistiek. Online verkopen gaan toenemen, met bedrijven als Bol, Westwing, Wehkamp en Flinders voorop. Bouwmarkten bewegen zich steeds meer richting woninginrichters. Ik zie de opkomst van stylisten als rechtstreekse concurrenten voor detaillisten, tenzij ze nauw samenwerken. Ketenformules komen op. Als laatste ontwikkeling zie ik de verschuiving van bezit naar delen: het leasen van meubelen of keukens en het hergebruik van producten door nieuwe gebruikers stimuleren. Kijk maar naar een site als Peerby. Ook hier moeten we als branche op gaan inspelen."

Een uitgebreid artikel, met extra aandacht voor Hanneke Verburg, de nieuwe algemeen directeur van Inretail, en de recente initiatieven die ondernomen zijn door voorzitter Jan Meerman, vindt u in het oktobernummer van het Parketblad.