INretail: miljoenennota biedt weinig voor detaillist

INretail: miljoenennota biedt weinig voor detaillist | Parketblad

ZEIST- Volgens branchevereniging INretail biedt de gisteren gepresenteerde miljoenennota weinig positieve aanknopingspunten voor detaillisten: "Het ontbreekt aan grootse plannen om kredietverstrekking aan het MKB te verbeteren."

Volgens de branchevereniging is het mooi dat met de 5 miljard lastenverlichting het consumentenvertrouwen en de koopkracht een impuls krijgen, maar het grootschalig vergemakkelijken van kredietverstrekking door de banken is waar detaillisten echt op zitten te wachten. "De nieuwe durfkapitaal regeling voor mkb bedrijven is het enige kansrijke plan dat rond dit thema werd aangekondigd", aldus INretail.

Ook het ontbreken van concrete plannen om werkgeverslasten te verlagen is een gemis, zo stelt de branchevereniging. Lagere werkgeverslasten stimuleren het in dienst nemen en houden van werknemers met lage lonen, zo redeneert men. Een koppeling van deze lastenverlaging in combinatie met de sinds 1 juli geldende Wet op Werk en Zekerheid (waarin de positie van de zzp'er is vastgelegd) zou zeker kunnen bijdragen aan het in dienst nemen van personeel.

INretail pleit ook voor verlaging van de BTW. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een verlaging naar 18% direct 20.000 nieuwe banen zou opleveren, volgens de branchevereniging. Tot slot een positief punt, zo stippen de belangenbehartigers aan: het belastingvrij schenken aan kinderen ten behoeve van aanpassingen aan de woning wordt weer verruimd naar 100.000 euro. De kinderen die deze gift ontvangen mogen niet ouder zijn dan 40 jaar. Dit is een vreemde toevoeging, want juist veertigers met kinderen zitten vaak in een dure levensfase en kunnen financiële steun van familie goed gebruiken. INretail gaat lobby activiteiten ontplooien om deze leeftijdsgrens ongedaan te krijgen.
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen