INretail: woonbranche veert weer op

11-02-2016
INretail: woonbranche veert weer op

INretail: woonbranche veert weer op

ZEIST- De woonbranche lijkt het economisch dal definitief achter zich te laten. In het vierde kwartaal van 2015 heeft de branche een omzetstijging geboekt van 10,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Samen met de positieve omzetontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van 2015 sluit de woonbranche het jaar af met een omzetstijging van 10,6%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de INretail Woonwinkelmonitor.  De omzetten in de woonbranche hebben sinds de tweede helft van 2014 de weg omhoog weer gevonden. Ook in het vierde kwartaal van 2015 weet de branche flink te plussen, met name in de maand december waar zo goed als alle segmenten dubbele cijfers noteerden. Ook oktober kende een stevige groei. De maand november viel qua groei daarentegen iets tegen, maar sluit desalniettemin de maand af in de zwarte cijfers.

Het segment meubelspeciaalzaken noteerde als enige in het derde kwartaal een (kleine) omzetdaling, maar wist in het vierde kwartaal te plussen met 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het segment sluit 2015 af met een omzetplus van 8,2%. In vergelijking met alle andere segmenten hebben woningtextielzaken het minst hard geplust in 2015, maar weet het jaar 2015 positief af te sluiten met een omzetontwikkeling van respectievelijk +7,2%. Over het jaar heen is het segment gemengde zaken met een aantal procentpunten per kwartaal aanhoudend gegroeid. De omzetplus van 17,1% voor gemengde zaken in het vierde kwartaal heeft bijgedragen aan de totale jaaromzet van +14,1%. Na keukenzaken kent dit segment de steilste groeicurve in 2015. Slaapspeciaalzaken sloten het vierde kwartaal af met een plus van 11% en daarmee eindigt het segment in 2015 met een omzetontwikkeling van 10,6% ten opzichte van vorig jaar.

De directe relatie tussen de ontwikkelingen op de woningmarkt en de woonbranche weerklinkt in de cijfers. Het aantal verkochte woningen blijft toenemen, niet alleen in 2015 maar ook in 2016, en de huizenprijzen stijgen. Hierdoor komen ruim 300.000 huishoudens weer boven water te staat (bron: Rabobank). De woningmarkt komt terug op het niveau van vóór de crisis, mede dankzij de economische groei die gestaag doorzet, de toename in koopkracht, de toename van de werkgelegenheid en de lage hypotheekrente. Een uitgebreide versie van dit artikel vindt u in het komende nummer van het Parketblad.