Investeringen in woningen blijven dalen

Investeringen in woningen blijven dalen | Parketblad


DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (www.cpb.nl) verwacht dat de investeringen in woningen dit jaar met 3,25 procent zullen afnemen en in 2013 met 0,25 procent. “Mede door het zachte winterweer namen deze in 2011 toe met 6,5 procent. Maar in de loop van dat jaar sloeg het sentiment om. Onder andere door de conjuncturele tegenwind en sterk teruglopende verkopen van zowel bestaande als nieuwbouwwoningen”, lezen wij in de op 19 september verschenen Macro Economische Verkenning 2013.

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen was volgens het CPB begin 2012 ongeveer gelijk aan dat van begin 2009. “Als gevolg daarvan nemen de investeringen in woningen dit jaar naar verwachting af met 3,25 procent. Zowel nieuwbouw als herstel- en verbouw worden getroffen. In juni kwam het aantal transacties incidenteel fors hoger uit. Dit werd in juli alweer gevolgd door een veel lager aantal. Mede door het lage aantal transacties eerder dit jaar komt het aantal over heel 2012 naar verwachting lager uit dan in 2011.” Ook voor volgend jaar verwacht het CPB geen verbetering van het aantal transacties. “Doordat de woningbouw met enige vertraging reageert op de rest van de economie, nemen de investeringen in woningen in 2013 met 0,25 procent af.”