Jaarverslag 2012 Geschillencommissies

10-05-2013
Jaarverslag 2012 Geschillencommissies

Jaarverslag 2012 Geschillencommissies


DEN HAAG - De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken heeft onlangs haar jaarverslag gepubliceerd. Hierin staan de cijfers van de Geschillencommissies Parket, Wonen, en Klussen- en Vloerenbedrijven over 2012.

 

 

 

 

 

 

 

VPL

Bij de geschillencommissie Parket van de Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) waren in 2012 39 klachten in behandeling, waarvan 32 ingediend in het verslagjaar. Er werden 11 uitspraken verzonden. In 2011 werden ook 32 klachten ontvangen, waarbij het in 21 gevallen tot een uitspraak kwam. In het verslagjaar vond in 3 gevallen een schikking onder leiding van een deskundige plaats. Een groot deel van de klachten werd niet verder in behandeling genomen omdat de ondernemer niet was aangesloten.

De meeste klachten betroffen een levering die afweek van wat overeengekomen was (non-conformiteit). Daarbij was onder andere sprake van verkleuring, spanning, krimpscheuren en vocht(huishouding).

Van de in het verslagjaar 2012 door de commissie behandelde klachten werden 3 zaken gegrond, 2 ten dele gegrond en 5 ongegrond verklaard. Daarnaast kwam het in 1 geval tijdens de zitting tot een schikking. Bij 2 klachten kreeg de consument een schadevergoeding van gemiddeld 500 euro.

 

CBW-MITEX

De geschillencommissie Wonen van branchevereniging CBW-MITEX (nu ‘Inretail’ geheten) had vorig jaar 1.154 klachten in behandeling, waarvan 896 ingediend in 2012. De commissie verzond in dat verslagjaar 338 uitspraken. In 2011 ontving de commissie 884 klachten en deed zij 361 uitspraken. In het verslagjaar werden ook 242 zaken geschikt onder leiding van een bemiddelingsdeskundige. Bij een deel van de klachten hebben partijen alsnog ‘geschikt’. Daarnaast kon de commissie een aantal zaken niet verder behandelen omdat de consument niet voldeed aan de formele inname voorwaarden of omdat de ondernemer niet was aangesloten.

Het merendeel van de klachten waarin uitspraak werd gedaan, had betrekking op keukens en zitmeubels. Daarnaast ging een groot aantal klachten over parket. Het financieel belang dat in het geding was, bedroeg gemiddeld 3.289 euro.

De commissie deed bij 338 klachten uitspraak. 108 klachten werden gegrond bevonden, 34 klachten ten dele gegrond en 179 ongegrond. In 3 gevallen achtte de commissie zich niet bevoegd van de klacht kennis te nemen en in 3 gevallen verklaarde zij de consument niet ontvankelijk. Bij 11 gevallen werd tijdens de zitting een schikking bereikt. De commissie kende in 59 gevallen een schadevergoeding toe van gemiddeld 2.116 euro.

 

VPVB

Ook de geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven van de Vereniging van Parketvloerenleggersbedrijven (VPVB) behandelt klachten over vloeren. In het Jaarverslag 2012 kwam onze redactie die echter niet tegen.