Krimp als verwacht

17-01-2023
Krimp als verwacht

In de gegeven context, gekenmerkt door onzekerheden, inflatie, verzwakkende vraag en moeilijkheden met de houtvoorziening, heeft de Europese parketmarkt in 2022 het best mogelijke bereikt, hoewel het een verwachte daling laat zien ten opzichte van het booming jaar 2021.

Krimp als verwacht

Op basis van informatie verkregen van haar aangesloten bedrijven en nationale verenigingen, schat FEP – de Europese Parket Federatie – dat de totale verbruikscijfers op de Europese parketmarkt voor de jaar 2022 daalt met 8,2% ten opzichte van 2021. Deze evaluatie moet worden gezien als een voorlopige prognose en is het resultaat van de beste schattingen die met vertegenwoordigers van de lidstaten zijn besproken tijdens de recente vergadering van de FEP-raad in fep-gebouwen in Brussel.

Krimp als verwacht

FEP benadrukt dat dit een eerste prognose is die onderhevig is aan variaties, in afwachting van de volledige gegevens die in juni 2023 tijdens de Algemene Vergadering in Barcelona zullen worden gecommuniceerd.

Aan de impuls van renovatie is een einde gekomen, terwijl de impact van de daling van de nieuwbouw, als gevolg van stijgende kosten en rentetarieven, echt voelbaar zal zijn in 2023-2024.

De 67e Algemene Vergadering van de FEP en het 47e Parketcongres zijn gepland op 15 en 16 juni 2023 in Barcelona, Spanje.