NBvT en VVNH starten nieuwe houtkoepel

NBvT en VVNH starten nieuwe houtkoepel | Parketblad

RIJSWIJK- Het is eigenlijk het voorstadium van parket, maar toch goed om te weten: De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) bundelen hun kennis op houtgebied.

Om te komen tot een gezamenlijke uitvoering worden de kennisactiviteiten van VVNH en NBvT de komende periode verder op elkaar afgestemd. “Samenwerking vergroot de slagkracht en brengt de voordelen van het toepassen van hout en houtproducten nog nadrukkelijker onder de aandacht. Eén nieuwe houtkoepel, waarbij nog voor de zomer duidelijk moet zijn welke vorm daarbij past en voor welke aanpak wordt gekozen om de nieuwe organisatie te realiseren”. Ook andere brancheorganisaties hebben belangstelling getoond om bij deze nieuwe organisatie aan te sluiten.

Onlangs liet Harry Gras, voorzitter van de VVNH, zich positief uit over de import en het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Hij zei daarover: “Het streven om in 2015 85% van het totale VVNH-houtvolume uit gecertificeerd FSC en PEFC te laten bestaan, is ruimschoots gehaald”. Marco Wijma, voorzitter van de NBvT, ziet ook binnen zijn branche eenzelfde toename van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout: “De NBvT streeft naar bewustwording in de markt, waardoor de vraag naar duurzaam geproduceerd hout in de toekomst als vanzelfsprekend wordt”. De houtkoepel richt zich op het uitdragen van het toepassen van hout en wil tevens de voordelen van het gebruik van hout in de bouw nog prominenter uitdragen en mogelijke belemmeringen tegen het gebruik van hout wegnemen.

Voor de toekomst zien beide verenigingen belangrijke voordelen in deze samenwerking. “Denk alleen al aan de voordelen van hout binnen de cradle-to-cradle gedachte, maar ook de voordelen van hout in de circulaire economie en het toepassen van hout binnen de bouw, zoals die door de overheid wordt omarmd en, onder andere, wordt genoemd in de Visie 2030 van het Ministerie van EZ”. Harry Gras reageerde daar enthousiast op met de woorden: “We hebben het tij mee. Samen gaan we hout als duurzaam bouwmateriaal nog nadrukkelijker op de kaart zetten”. “Hout heeft in alle opzichten de toekomst. Binnen de nieuwe houtkoepel gaan we de kansen nog gerichter benutten en uitdragen”, vult Marco Wijma aan. Daarbij wordt ook gedacht aan gezamenlijke opleidingen, voorlichting en technische ondersteuning.
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen