Nieuwe ontwikkelingen

03-12-2021
Nieuwe ontwikkelingen

Zelfs onder vakgenoten zijn er nog vaak vragen als het gaat om de combinatie parket en vloerverwarming. In Parketblad wordt daar vanaf nu regelmatig op ingegaan door de Stichting Promotie Houten Vloeren.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze maand neemt één van onze leden van de technische werkgroep je mee langs een aantal actuele cases. Het werk voor de parketlegger wordt met alle nieuwe ontwikkelingen van warmtepompen en energiezuinige woningen steeds uitdagender. Zorg er altijd voor dat je de verwerking op de juiste manier doet, passend bij het gekozen vloerverwarmingssysteem en passend bij de situatie. Twijfel je? Kijk op www.vloerverwarmingenparket.nl voor de instructies of neem contact op met je lijmleverancier. Zij helpen je graag, want voorkomen is altijd beter dan genezen.

Nieuwe ontwikkelingen

Opbouw,- en ingefreesde vloerverwarming
Vooral in het westen van het land staan veel oude gebouwen die gerenoveerd worden. Men kiest er tegenwoordig vaak voor om energiezuinig te renoveren. Dit betekent meestal dat voor de verwarming wordt gekozen voor een warmtepomp. Bijkomend voordeel: geen lelijke radiatoren en leidingen in het zicht. Bij dit soort renovaties wordt er vaak een opbouw vloerverwarmingssysteem geplaatst. Wij zien een grote hoeveelheid nieuwe systemen op de markt komen, onder andere vanuit België en Duitsland komen allerlei varianten, en met wisselend succes. Een hele uitdaging voor de parketlegger om al deze verschillende systemen te leren kennen.

Nieuwe ontwikkelingen

Welke vloerverwarmingssystemen?
Regelmatig komen we harde kunststof platen tegen waarin de leidingen worden geklikt en die vervolgens worden afgedekt met een laag cement van 2 cm dik. Direct verlijmen op een dunne laag cement van 2 cm geeft te veel risico’s. Eigenlijk is 2 cm te dun. Het geeft te weinig massa om rechtsreeks parket op te plakken. De juiste oplossing zou zijn om het vloerverwarmingssysteem af te dekken met een Fermacell, Norit of Jumpax plaat zodat een zelfdragende constructie wordt gerealiseerd.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook komen we piepschuim platen tegen met een volledige dekking met aluminium. Hierop wordt een glasvezeldoek gelijmd waarop de leverancier adviseert om de parketvloer direct op het glasvezeldoek te lijmen. Dit lijkt een mooi systeem, maar de verwerking komt heel precies en de gebruiksaanwijzing dient precies te worden gevolgd. Gebeurt dit niet dan ontstaat een groot probleem waarbij zowel de bewoner als de parketlegger de dupe zijn. Volg het advies van de leverancier en mocht je twijfelen dan is ook hier het beste om een stabiele constructie te maken met behulp van een Fermacell, Norit of Jumpax plaat.

Een casus uit de praktijk
Het niet volgens gebruiksaanwijzing werken is natuurlijk nooit te adviseren. Helaas gebeurde dat bij de volgende casus. Een Fermacell noppenplaat die eerst dichtgesmeerd moest worden en daarna geëgaliseerd. De installateur had haast en dus gebruikte hij diverse merken en hield de droogtijden niet aan. De primer had te kort gedroogd waardoor de hele opbouw geen hechting had. Gevolg was dat de hele egalinelaag loskwam. Daardoor zijn ook nog de leidingen beschadigd geraakt. De bewoners konden maanden niet verhuizen omdat niet alles op voorraad was en het parketbedrijf geen tijd had.

Onwetendheid
Een aantal fabrikanten van dit soort vloerverwarmingssystemen houden onvoldoende rekening met parket. Gelukkig weten ze ons wel steeds vaker te vinden voor het inwinnen van advies over onze expertise. Wij moeten als branche zelf oplossingen verzinnen. Gelukkig voorzien de lijmproducenten hierin met allerlei producten die met garantie gebruikt kunnen worden. Het is voor de klant wel een extra kostenpost en een discussie wie dat gaat betalen. Ook hiervoor geldt dat alle partijen vooraf eerst goed geïnformeerd moeten worden.

Het opstookprotocol

Is het vloerverwarmingssysteem goed geplaatst, dan komt het opstookprotocol. Wij krijgen te vaak een protocol te zien dat voor een ingestorte vloerverwarming is bedoeld. Opstoken tot soms 50 graden. Ik vertelde voorheen dan hoe het beste opgestookt kon worden want dat was eerst nergens echt goed te vinden. Nu gelukkig wel via www.vloerverwarmingenparket.nl

Nieuwe uitdagingen
Eind goed al goed zou je zeggen. Het volgend probleem dient zich al aan. Systemen kunnen of mogen steeds vaker niet opgestookt worden. Pompen kunnen dat niet aan. We vragen ons dan wel af hoe mensen het warm gaan krijgen bij een strenge winter. Het lijkt er soms op dat er eerst een systeem wordt uitgedacht, uitgevoerd en dan pas beseft wordt dat er ook een vloer op gelegd moet worden. Ook hier zullen we gezamenlijk als branche goede en duidelijke uitleg geven. Binnen het platform vloerverwarmingenparket.nl is daarom ook voor de installateurs een website ontwikkeld die zij kunnen raadplegen om onduidelijkheden te voorkomen.

Een probleem
Het betreft een bestaande situatie met een cementdekvloer. Deze bestaande vloer wordt ingefreesd waardoor de leidingen dan dus aan de oppervlakte liggen. In het nieuw aangebouwde deel van het huis wordt er aansluitend een nieuwe dekvloer gestort met de leidingen erin, waardoor deze een deklaag van circa 2 cm hebben. Als de leidingen dan doorlopen van het ene naar het andere vloervlak, dan heb je een probleem. Want bij een aanvoertemperatuur van ca 32°C (gebaseerd op de ingefreesde vloerverwarming) heb je wel voldoende temperatuur voor de hoge leidingen maar niet voor de lager gelegen leidingen. Hierdoor worden de dekvloeren niet gelijkmatig warm waardoor de bewoner het niet voldoende warm zal krijgen.

De oplossing van de laatste vloer was dan ook geen prettige maar door de grootte van de vloeren wel de beste. Oude dekvloer verwijderen en een nieuwe storten met de leidingen erin zodat de gehele ruimte op dezelfde temperatuur zal komen.

Bij de lijmleveranciers is natuurlijk al veel kennis over de verschillende systemen en afwerkingen. En ze leren constant bij zodat ze een goed advies mét garantie kunnen geven. Betrek je lijmleverancier dus tijdig in het proces. Er kan dan meegedacht worden in de gekozen vloerverwarming en er kan dan nog op tijd ingegrepen worden. Ook de parketlegger zal zich moeten gaan verdiepen in de verwarmingssystemen zodat er geen verrassingen achteraf zijn.