Ondergrond controleren en voorbereiden

Ondergrond controleren en voorbereiden

Kom alles te weten over het controleren en voorbereiden van de ondergrond voor verschillende soorten vloerbedekking. Denk onder andere aan parket, PVC, gietvloeren en tapijt.

Ondergrond controleren en voorbereiden

Voordat vloerbedekking kan worden gelegd, moet de ondergrond worden gecontroleerd. Indien de oude vloerbedekking nog aanwezig is, kan de ondergrond pas worden gecontroleerd nadat de vloerbedekking is verwijderd. In het algemeen moet de ondergrond worden getest volgens de nationaal geldende normen of voorschriften, waarbij de volgende criteria in acht moeten worden genomen:

– Is de ondergrond verontreinigd, b.v. door olie, was, vernis of verfresten?

 – Zitten er scheuren in de ondergrond?

– Is het oppervlak stevig genoeg?

– Is de ondergrond poreus of ruw?

– Is de ondergrond droog genoeg?

– Zijn er grote oneffenheden?

– Is de hoogte van de ondergrond correct ten opzichte van overige constructiedelen?

– Is er een opstookprotocol nodig? Of is het opstookprotocol uitgevoerd zodat de ondergrond klaar is voor de bedekking?

– Zijn de klimatologische omstandigheden in de ruimte of de vloertemperatuur correct?

Gebreken ondergrond schriftelijk melden

De genoemde criteria moeten bij elk bouwproject worden gecontroleerd vóór aanvang van de werkzaamheden. Er zijn verschillende manieren om de criteria uit te voeren. In het Blauwe Handboek worden de methoden voor de controle beschreven en wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om gebreken te verhelpen. Als er tijdens de controle van de ondergrond gebreken worden ontdekt, moeten deze schriftelijk aan de klant worden meegedeeld.

Download de brochure.