Onderhandelingsakkoord nieuwe cao parketbranche

08-11-2017
Onderhandelingsakkoord nieuwe cao parketbranche

Onderhandelingsakkoord nieuwe cao parketbranche


DEN HAAG - Werkgeversorganisaties in de parketbranche hebben met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. “Afgesproken is een loonontwikkeling op een verantwoord niveau, verspreid over de periode van twee jaar,” reageert Hans Kamerbeek, secretaris van de Parket Alliance.Kamerbeek treedt overkoepelend op namens de werkgeversorganisaties Parket Alliance, Parketmeester en Vereniging Parketvloeren Leveranciers VPL. Het akkoord ligt momenteel ter beoordeling bij de aangesloten leden. Het voorstel voor een nieuwe cao kent een duur van twee jaar en bestrijkt de jaren 2018 en 2019. Voorgesteld is dat per 1 april 2018 de cao-lonen met 3 procent stijgen, per 1 januari 2019 met 1,5 procent en per 1 september 2019 eveneens met 1,5 procent. Afgesproken is verder dat de cao op diverse aspecten wordt gemoderniseerd. Zo worden onder meer de leeftijdsdagen en jubileumdagen vervangen door een nieuwe regeling.

“De nieuwe cao geeft in elk geval langdurige rust op het gebied van de arbeidsvoorwaarden,” aldus Kamerbeek. Bestuurder Roel van Dijk van vakorganisatie CNV acht de kans groot dat de parketteurs en hun collega’s in de parketvloerondernemingen akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. Van Dijk: “Ik vind het echt een mooi resultaat: 6 procent loon erbij voor deze mensen in twee jaar is loon naar werken, durf ik te stellen.”

Meer over de nieuwe cao in de komende editie van Parketblad, die verschijnt op 1 december.