Ook iets voor ZZP parketteurs?

27-07-2016
Ook iets voor ZZP parketteurs?

Ook iets voor ZZP parketteurs?


RIJSWIJK- Onderstaand persbericht loopt vooruit op een verhaal dat in het septembernummer van het Parketblad komt te staan. Vervang het woord 'klusser' door het woord 'parketteur' en denk er eens over na.

"De arbeidsmarkt verandert ingrijpend. Voorheen zat je in loondienst goed en was je verzekerd van werk en inkomsten in de toekomst. Die zekerheid lijkt steeds minder te worden.  Ook als ZZP’er heb je geen zekerheid met betrekking tot werk en een stabiel inkomen. De afschaffing van de VAR zorgt voor een daling in het aantal opdrachten voor ZZP’ers. Daarnaast zijn de voorzieningen voor ZZP’ers nog steeds niet goed geregeld door de overheid. Het starten van een eigen klus bedrijf is daardoor voor velen een onbereikbare droom of te risicovol. Een goed alternatief is voorhanden: een eigen klus bedrijf maar dan met ondersteuning en begeleiding van een grote landelijke franchise organisatie."


Interessant dat Klussenier/ Het Klushuis (de afzender van het persbericht) met de afschaffing van de VAR een daling van het aantal opdrachten signaleert. Voor zover ik weet is dit niet het geval bij ZZP parketteurs, maar dit terzijde. Het bericht vervolgt: "Sinds 1 mei 2016 is de nieuwe wet (DBA: Deregulering Beoordeling Arbeidsverhouding) van kracht. Het gevolg van deze wet is de vervanging van de VAR verklaring door  modelovereenkomsten. Hierdoor zijn opdrachtgevers meer huiverig geworden om opdrachten aan te bieden aan ZZP’ers. ZZP’ers zien daardoor het aantal opdrachten teruglopen. De DBA moet ervoor zorgen dat ZZP’ers niet langdurig worden ingehuurd door één opdrachtgever."


"Deze vorm van verkapte loondienst is in de praktijk vaak de enige inkomensvorm van een ZZP’er. Niet omdat ZZP’ers hier per se voor kiezen maar vooral omdat het een schijnzekerheid biedt. Ik heb werk en er komt geld binnen, wordt vaak gedacht. Dat zij (moeten) werken met lage (steeds lagere) tarieven en met gemak worden ingeruild voor een goedkopere ZZP’er, zorgt voor hoge druk en komt de kwaliteit van het werk vaak niet ten goede." Dit zal vast bij meerdere ZZP parketteurs bekend in de oren klinken, maar de modelovereenkomsten van de Belastingdienst die de VAR verklaring vervangen zijn niet zo ingewikkeld als hier wordt gesuggereerd. Waar het om gaat is dat uit de overeenkomst naar voren komt dat de duur en de kosten van de opdracht duidelijk zijn omschreven, dat de opdrachtgever de opdrachtnemer de ruimte laat om de eigen expertise toe te passen (en dus niet alles van A tot Z instrueert, zoals bij een hiërarchische dienstverhouding) en dat de opdrachtnemer vrij te vervangen is (dus niet zo onmisbaar is dat alleen hij of zij de opdracht kan uitvoeren). Zo voorkom je de schijn van een verkapt dienstverband. Maar meer hier over in het septembernummer van het Parketblad.


"Een goed alternatief voor enerzijds een eigen bedrijf en anderzijds het ZZP’er-schap, zou kunnen zijn jezelf aansluiten bij een job franchise organisatie. Je start dan wel jouw eigen bedrijf, maar ontvangt veel ondersteuning van een grote organisatie op gebied van bedrijfsvoering. Anders dan bij retail franchise, heb je als job franchisenemer veel vrijheden om te bepalen hoe je jouw bedrijf runt. In de renovatie- en verbouw wereld kom je dan al snel uit bij De Klussenier. Klusseniers zijn veelzijdige vakmensen die vanuit loondienst, werkloosheid of ZZP’er-schap ervoor gekozen hebben hun eigen klus bedrijf te starten. Een Klussenier wordt regelmatig ten onrechte vergeleken met een ZZP’er. Als Klussenier ben je zelfstandig ondernemer. Je neemt zelf jouw opdrachten aan, zorgt voor de calculatie, inkoop, brengt offertes uit en bouwt jouw eigen klantenkring op in de particuliere sector. Een Klussenier maakt gebruik van het merk en lift mee op de landelijke bekendheid die de franchise gever daaraan geeft. Ook ondersteunt de franchise gever op het gebied van lokale marketing. Daarnaast wordt je getraind en gecoacht op het gebied van bedrijfsvoering. Een groot voordeel is ook het netwerk van 180 collega Klusseniers door heel Nederland. Als ZZP’er ben je toch vaak alleen." Nogmaals, vervang klusser door parketteur en denk er eens over na: zou zoiets ook voor ZZP parketteurs kunnen bestaan? Natuurlijk, we hebben (gelukkig) het Gilde voor Gediplomeerde Parketteurs, maar wat moeten de parketteurs die daar niet bij passen, om wat voor redenen dan ook?


Tot slot, wellicht ter inspiratie, de site voor het starten van een eigen klusbedrijf: www.starteigenklusbedrijf.nl.