Over de RC-waarde

23-10-2021
Over de RC-waarde

Zelfs onder vakgenoten zijn er nog vaak vragen als het gaat om de combinatie parket en vloerverwarming. In Parketblad wordt daar vanaf nu regelmatig op ingegaan door de Stichting Promotie Houten Vloeren.

Over de RC-waarde

Wanneer je ervoor hebt gekozen om gebruik te maken van een systeem met vloerverwarming in je huidige huis, spreekt het voor zich dat je daar ook een vloer op kunt plaatsen die bijdraagt aan een zo optimaal mogelijk rendement. (Bij de huidige nieuwbouwwoningen is meestal vloerverwarming aanwezig en steeds vaker ook vloerverwarming met vloerkoeling.)

Over de RC-waarde

Wat is RC-waarde precies?

Wanneer we het hebben over de RC-waarde bij het gebruik van een systeem met vloerverwarming denken veel mensen al snel iets negatiefs. Toch hoeft de RC-waarde niet noodzakelijk een slecht gegeven te zijn, in tegendeel. De RC-waarde geeft in principe gewoon aan welke warmteweerstand er wordt geboden.

Omdat het de bedoeling is dat een systeem met vloerverwarming op zo efficiënt mogelijke wijze de warmte kan afgeven uit de vloer aan de ruimte is het zeer belangrijk om gebruik te maken van materialen die over een beperkte RC-waarde beschikken. Alleen op deze manier kan namelijk het volle potentieel van je vloerverwarming benut worden.

Wat betekent dat nu precies: RC-waarde van de vloeren en dan met name bij houten vloeren?
Dit is een veel gestelde vraag die we steeds vaker krijgen. Met name in woningen die voorzien zijn van de moderne technieken zoals vloerverwarming en ook bij een combinatie met vloerkoeling. Houten vloeren zijn wel degelijk toepasbaar bij deze moderne vloerverwarmingssystemen, en de keuze is verbazend ruim. In bijgaande tabel zie je alle houtsoorten die je zonder problemen kunt gebruiken. De maximale RC-waarde bij vloerverwarming die ingezet wordt als hoofdverwarmingis 0,13 K/W m2. Als het gaat om vloerverwarming als bijverwarming dan kan een maximale RC-waarde van 0,18 K/W m2 worden gehanteerd.

Onwetendheid
Er zijn detaillisten en consumenten die door de bomen het bos niet meer zien. Men is niet op de hoogte van de ongekende mogelijkheden die er met echt houten vloeren mogelijk zijn bij vloerverwarming of een combinatie met vloerkoeling. Ze stappen dan al gauw over op een andere vloerbekleding. Dit is absoluut niet nodig. Onlangs werden we benaderd door een consument die in haar huidige woning een eiken tapisvloer verlijmd op eiken mozaïek ondervloer had. In haar nieuwbouwwoning wilde ze graag dezelfde eiken tapisvloer hebben.

Volgens de detaillist was het niet mogelijk. Hij dacht dat hout niet gelegd kon worden op vloerverwarming met vloerkoeling, omdat de RC-waarde van deze tapisvloer te hoog was. Hij was in de veronderstelling dat de consument hierdoor niet voldoende rendement zou behalen.

Gelukkig konden wij de juiste voorlichting geven aan de consument. We hebben ervoor kunnen zorgen dat zij een mooie eiken tapisvloer in haar nieuwbouwwoning krijgt.

Warme combinatie
De leus is niet voor niets: ‘Nooit meer koude voeten’. Door de consument een duidelijke uitleg te geven over de RC-waarde van vloeren en wat hout kan bijdragen aan de warmte in huidige, goed geïsoleerde woningen ten opzichte van de andere vloerbedekkingen. kunnen we mensen de vloer van hun dromen laten uitkiezen. Parket op vloerverwarming is voordeliger dan de meeste mensen denken. Lagere stookkosten en langer warmte in huis, wie wil dat nou niet?

Meer informatie
Om alle misverstanden uit de weg te ruimen hebben wij, in samenwerking met specialisten op het gebied van vloerverwarming, lijm én parket, diverse brochures ontwikkeld. Hierin wordt alles op een eenvoudige manier helder beschreven. Deze brochures zijn verkrijgbaar bij de selectdealers of te downloaden vanaf de website.