Parket en vloerverwarming | Dekvloeren onder de loep

Parket en vloerverwarming | Dekvloeren onder de loep

Wie denkt dat je zomaar op elke dekvloer een houten vloer kunt leggen, wordt in de praktijk in no-time gecorrigeerd. Een basiskennis van dekvloeren is dan ook van groot belang, want als parketlegger kun je in de praktijk een breed scala aan dekvloeren tegenkomen.

Parket en vloerverwarming | Dekvloeren onder de loep

Elke dekvloer heeft zijn eigen kenmerken en installatievereisten. Het is essentieel om goed bekend te zijn met de verschillende soorten dekvloeren, zoals de gesmeerde dekvloeren als zandcement of magnesiet. Of de gegoten dekvloeren zoals Cemfloor, Eco2floor en anhydriet. Qua installatietechniek kennen we ook verschillen; denk hierbij aan de aangebrande dekvloeren en zwevende dekvloeren. In dit artikel zullen we van elk van deze typen dekvloeren een paar belangrijke details bespreken en overwegingen voor parketleggers benadrukken.

Gesmeerde zandcement dekvloer

Het meest voorkomende type dekvloer dat je tegenkomt als parketlegger is de gesmeerde zandcement dekvloer. Deze kan zowel aangebrand als zwevend worden geïnstalleerd. Voordat je begint te klagen over de vlakheid is het cruciaal om te weten welk type dekvloer er is besteld. Standaard wordt in de woningbouw vaak een CW7 gebruikt met een vlakheidsklasse 4. De samenstelling is prima geschikt voor de installatie van een houten vloer. Het is van belang om de zandcement dekvloer goed te inspecteren, eventuele knikken of opstaande randen te verwijderen en indien nodig deze voldoende te egaliseren. Is er een zandcement dekvloer besteld CW7 met een vlakheidsklasse 2, dan zul je zien dat egaliseren qua vlakheid overbodig is. Het is de aannemer die bepaalt welke dekvloer er in de woning komt en aan welke eisen deze moet voldoen. Het is logisch dat er sneller gewerkt kan worden bij een klasse 4 dan bij een klasse 2; dit is pure winst voor de aannemer. En dit terwijl de parketlegger ten onrechte moppert op de vloersmeerder. Het opstookprotocol voor zandcement dekvloeren kan meestal na 21 dagen of volgens de instructies van de leverancier worden gestart.

Zandcement dekvloer - drogen
Zandcement dekvloer - drogen

Gegoten cementgebonden dekvloeren: Cemfloor en Eco2floor

Cemfloor en Eco2floor zijn voorbeelden van gegoten cementgebonden dekvloeren. Deze dekvloeren vormen tijdens het droogproces altijd een watervlies met residu. Het is zeer aan te raden om dit vlies grondig te verwijderen voordat het opstookprotocol wordt uitgevoerd en zelfs vereist voordat een houten vloer kan worden geïnstalleerd.

Cemfloor kan zowel aangebrand als zwevend worden gegoten, tijdens het dobberen wordt het ingesprayd met een screed finish. Bij gebruik van Weber Cemfloor op een warmwater vloerverwarmingssysteem mag het systeem pas worden ingeschakeld minimaal 7 dagen na de installatie van de dekvloer. Open schuren bevordert het droogproces. Cemfloor dient voor de applicatie van een houten vloer te worden geschuurd.

Cemfloor - vers
Cemfloor - vers

Eco2floor kan zowel aangebrand als zwevend worden gegoten en wordt eveneens gedobberd. Bij gebruik van Eco2floor op een warmwater vloerverwarmingssysteem mag het systeem pas worden ingeschakeld minimaal 3 dagen na de installatie van de dekvloer. Open schuren bevordert het droogproces. Eco2floor dient voor de applicatie van een houten vloer te worden geschuurd, te worden voorzien van een primer en goed te worden geëgaliseerd.

Eco2floor - aanbrengen
Eco2floor - aanbrengen

Anhydriet dekvloer

Anhydriet dekvloeren zijn een andere gegoten variant die zowel aangebrand als zwevend kunnen worden geïnstalleerd en vlak gedobberd moeten worden. Het opstookprotocol voor anhydriet dekvloeren kan meestal na 7 dagen of volgens de instructies van de leverancier worden gestart. Schuren is ook hier nodig voordat je een houten vloer legt, en het is belangrijk om de juiste producten te gebruiken volgens de aanbevelingen van de leverancier. Anhydriet dient voor de applicatie van een houten vloer te worden geschuurd.

Anhydriet dekvloer
Anhydriet dekvloer

Magnesiet dekvloer

Een alternatief voor parketleggers is de magnesiet dekvloer, die zowel aangebrand als zwevend kan worden geïnstalleerd. Het is raadzaam om de magnesietvloer volledig te laten drogen voordat het opstookprotocol wordt gestart. Net als bij andere dekvloeren vereist de magnesiet dekvloer schuren, primeren en egaliseren voordat de houten vloer wordt gelegd. Magnesiet dient voor de applicatie van een houten vloer te worden geschuurd, te worden voorzien van een primer en goed te worden geëgaliseerd.

Magnesiet dekvloer - aanbrengen
Magnesiet dekvloer - aanbrengen

Werking en krimp

Elk type dekvloer heeft zijn eigen mate van werking of krimp, afhankelijk van het materiaal. Ook de applicatie en de omgevingsfactoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en tocht hebben hierin een belangrijke rol. Zelfs bij de zogenaamde “krimparme” producten kunnen krimpscheuren ontstaan als gevolg van deze invloeden.

Van cruciaal belang

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat een goed voorbereide dekvloer essentieel is voor een goede hechting van de houten vloer. Het niet uitvoeren van het opstookprotocol kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel sommige parketleggers bezorgd zijn over scheurvorming, is restvocht een groter risico. Zelfs als vochtschermen worden gebruikt, kunnen scheuren in de dekvloer ervoor zorgen dat vocht omhoog komt, met alle mogelijke problemen van dien.

Als parketlegger is het van vitaal belang om goed vertrouwd te zijn met de verschillende soorten dekvloeren die je kunt tegenkomen. Begrijp hun installatievereisten, de werking en krimp, en volg strikt de aanbevolen procedures en producten van de leverancier. Op deze manier kun je hoogwaardig hout leggen en potentiële problemen voorkomen. Onthoud altijd dat een goed voorbereide dekvloer de basis vormt voor een duurzame en aantrekkelijke houten vloer.

Lees ook: Parket en vloerverwarming | Hardnekkige misverstanden

Egaliseren

Primeren en egaliseren omvat meer dan alleen het gladmaken van de dekvloer; het draagt bij aan een betere hechting, het verhoogt de afschuifsterkte en het verlaagt het lijmverbruik. Alles komt dus ten goede van de kwaliteit van jouw houten vloer.

De leverancier

Het is essentieel om bij je leverancier te informeren naar de voorgeschreven producten en de applicatie uit te voeren conform de productomschrijving. Kies producten van één leverancier, dit scheelt je veel tijd bij het inwinnen van technische kennis. Het voorkomt ook discussies bij eventuele reclamaties.

Restvocht meten

Als je een restvochtmeting doet, wees je er dan van bewust welke vochtmeter je bezit. Indicatieve vochtmeters geven een indicatiewaarde en deze zijn prima om inzicht te krijgen in het te leggen oppervlak. Veel indicatievochtmeters zijn afhankelijk van de batterijspanning en kunnen worden beïnvloed door toevoegingen. De meeste indicatievochtmeters beschikken over verschillende instellingen van bouwstoffen zoals zandcement en anhydriet. Weet dat een Cm-meting en Hm-meting de enige betrouwbare en juridisch geldende metingen zijn voor zandcement en anhydriet dekvloeren. Materialen als egaline of magnesiet zijn indicatief of door middel van Cm niet meetbaar. Hiervoor dient men een Darr-droging ofwel droogstoofmeting toe te passen.

Kijk voor de opstookprotocollen op www.vloerverwarmingenparket.nl

Heb je een vraag of opmerking? Stuur deze naar [email protected] en we zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Tekst: Benno Broen