Parketmarkt stabiel ondanks grondstoffenschaarste

18-06-2021
Parketmarkt stabiel ondanks grondstoffenschaarste

Over het geheel genomen bleef de parketmarkt in Europa ondanks de pandemie in 2020 stabiel, stelt de Europese Parket Federatie vast. 
Parketmarkt stabiel ondanks grondstoffenschaarste
Zoals gewoonlijk laten de resultaten verschillen van land tot land zien, die ook de ontwikkeling van de ziekte en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen in de verschillende lidstaten weerspiegelen.
Hoewel er onzekerheden zijn voor de toekomst met betrekking tot de voortdurende gevolgen van de pandemie biedt deze crisis ook een kans voor de parketindustrie, die al goed heeft geprofiteerd van de toename van het renovatiepercentage en van het relatief hogere gebruik van hout. Het lijkt erop dat niet alleen de Europese autoriteiten nu de positieve rol van hout en houtproducten hebben begrepen om de klimaatverandering aan te pakken door CO2 te besparen, maar ook de eindgebruikers, die de natuur in hun huizen brengen! Deze positieve ontwikkelingen worden echter getemperd door de krappe aanvoer van grondstoffen en de aanzienlijk stijgende kosten ervan. Dit fenomeen heeft niet alleen betrekking op hout en houtproducten, maar ook op lijmen, lakken, verpakkingen, enz.