PEFC jaarverslag 2014: Towards the Tipping Point

PEFC jaarverslag 2014: Towards the Tipping Point | Parketblad

HOUTEN- Towards the Tipping Point is de titel van het jaarrapport 2014 van het PEFC keurmerk voor duurzaam bosbeheer. In dit rapport staat, onder andere, de uitkomst van een marktonderzoek onder consumenten naar de naamsbekendheid van het keurmerk. "Het resultaat van het onderzoek bewees dat consumenten vertrouwen hebben in het PEFC-keurmerk. Tevens dat de consument graag het PEFC logo op het product ziet” aldus Ben Gunneberg, CEO van PEFC International. “De resultaten tonen aan dat er grote potentie is voor de handelsketen en de retailers om duurzaam bosbeheer nog meer impuls te geven. Simpelweg door PEFC-gecertificeerd materiaal te gebruiken en het logo op het product te plaatsen.In 2014 ondernamen we een reeks initiatieven en gaven daaraan ondersteuning”,  aldus Gunneberg.

In het jaarverslag ‘Towards the Tipping Point’ wordt ook de vooruitgang beschreven die PEFC in hectare heeft geboekt en het stijgende aantal bedrijven met een Chain of Custody certificaat. Eind 2014 was wereldwijd meer dan 260 miljoen hectare bos PEFC-gecertificeerd en meer dan 16.000 bedrijven in de handelsketen in het bezit van het PEFC Chain of Custody certificaat.In hetzelfde jaar werden ook de Argentijnse, de Chinese en de Indonesische duurzame PEFC bosstandaarden geaccepteerd. Dat betekent dat alle belangrijke hout producerende landen in de wereld nu een nationaal PEFC boscertificeringssysteem hebben.

Toename in het aantal bedrijven en (branche) organisaties dat zich gecommitteerd heeft om PEFC-gecertificeerd materiaal in te zetten is ook in 2014 waargenomen. Ook Nederlandse bedrijven zetten deze trend door, bijvoorbeeld FrieslandCampina. FrieslandCampina zal voortaan wereldwijd voor haar verpakkingen grondstoffen gebruiken uit duurzaam beheerde bossen. In 2014 ondertekende FrieslandCampina daarom “de beleidsverklaring Duurzaam Bosbeheer” van PEFC.

Voor meer informatie over het jaarrapport en het keurmerk: www.pefcnederland.nl
Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen