Principeakkoord CAO Parketvloerenondernemingen

11-02-2014
Principeakkoord CAO Parketvloerenondernemingen

Principeakkoord CAO Parketvloerenondernemingen


RIJSWIJK - Na een half jaar diverse malen informele gesprekken te hebben gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO Parketvloerenondernemingen, hebben werkgevers en werknemers op 28 januari een principeakkoord bereikt.

 

Dit akkoord voorziet voor de circa 1.200 betroffen werknemers in totaal 4 procent loonsverhoging. Deze is verspreid over 2014 en 2015. Arie-Jan van Oort, onderhandelaar van CNV Vakmensen, zegt blij te zijn. “Werkgeversdelegaties wilden het afgelopen jaar niet om de tafel omdat er geen loonruimte gevonden werd in hun achterban. Eventueel zou een loonsverhoging gerealiseerd kunnen worden door het inleveren van ATV-dagen. Na maanden informeel overleg om de noodzaak van loonsverhogingen te benadrukken, zijn wij 28 januari toch formeel gaan onderhandelen. Wij hadden slechts één dag nodig om tot een mooi akkoord te komen. De stelling van geen loonsverhoging is omgebogen tot een verhoging van 4 procent over de komende twee jaren.”

 

Looptijd CAO

De nieuwe CAO Parketvloerenondernemingen loopt tot en met 31 december 2015. Hierin is een loonsverhoging verwerkt van 0,75 procent op 1 januari 2014 en 0,75 procent op 1 juli 2014. Vervolgens 1,25 procent loonsverhoging op 1 april 2015 en 1,25 procent op 1 september 2015. Ook is afgesproken dat gevolgen uit het sociaal akkoord tijdig met de werkgeversdelegaties worden besproken. In deze cao participeren aan werkgeverszijde Alliance, VPL en Parketmeester, aan werknemerszijde CNV Vakmensen en FNV Meubel & Hout.  Voor meer informatie: www.parketvloerenondernemingen.nl.