Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade

04-11-2019
Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade

Het lukt verzekeraars steeds vaker om fraude op te sporen. Dat blijkt uit de cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). In 2018 kwamen er 5742 meldingen van fraude binnen, dat is een stijging van 8,9% ten opzichte van 2017. Overigens betekent deze stijging niet meteen dat er ook meer wordt gefraudeerd.
Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade
Het CBV zag vooral de valse meldingen over stormschade stijgen. In 2017 kwamen er ‘slechts’ 34 valse claims binnen. In 2018 is dit aantal gestegen naar 80 valse meldingen. Dit heeft verzekeraars een besparing van ruim € 300.000 opgeleverd. Het gaat hier vooral om schademeldingen als gevolg van de januaristorm in 2018. Deze storm richtte alleen al in Nederland voor miljoenen euro’s aan schade aan. Hoeveel fraudegevallen er in totaal in 2018 zijn binnen gekomen én om welk bedrag het gaat, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Die cijfers zijn pas na de zomer beschikbaar.
Vanaf windkracht 7 sprake van storm
Of de stormschade door de verzekeraar wordt vergoed, hangt af van de windkracht van de storm. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt dat het al stormt bij windkracht 7. Waaien de dakpannen weg bij windkracht 4? Dan zal de woningeigenaar de schade zelf moeten betalen. Het is heel belangrijk dat de gedupeerde de stormschade niet direct opruimt. Een medewerker van de verzekering wil graag met eigen ogen zien wat de schade is. Ook het schadeherstel moet altijd gebeuren in overleg met de verzekeraar of tussenpersoon.
Valt stormschade onder de inboedel- of opstalverzekering?
Stormschade aan en rond de woning is in principe verzekerd onder de opstalverzekering van het huis. Denk hierbij aan stukgewaaide dakpannen, schade aan de woning door een omgevallen boom en een omgewaaide schutting. Heeft de verzekerde door de storm een lekkage is het parket of laminaat beschadigd? Dan valt dan onder de inboedelverzekering. Ook schade aan tuinmeubilair valt daaronder. Het verschil tussen deze twee verzekeringen is voor veel mensen niet duidelijk. Daarom is het handig om de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. De inboedelverzekering vergelijken is op dat moment bijzonder slim voor klanten, omdat ze op die manier ook nog eens voordeliger uit zijn.
Hoger eigen risico bij stormschade
Helaas is er bij stormschade wel vaak sprake van een hoger eigen risico. Dat komt omdat de reparatiekosten meestal ook een stuk hoger liggen. Het eigen risico voor een stormschade ligt meestal tussen de €225 en €500. Het exacte bedrag kan men terugvinden in de polisvoorwaarden. Als de schade niet zo groot is, dan kan de gedupeerde overwegen om de schade zelf te betalen. Het is soms ook mogelijk om het hoge eigen risico af te kopen. De premie van de verzekering gaat dan wel omhoog. Kan dit niet bij de verzekeraar van de klant? Dan kan hij of zij door de inboedelverzekering te vergelijken overstappen naar een verzekeraar met gunstigere polisvoorwaarden.

Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade
Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade
Steeds meer meldingen van verzekeringsfraude bij stormschade