Strijd om leerlingen barst los

24-09-2021
Strijd om leerlingen barst los

Steeds meer branches hebben (grote) behoefte aan nieuwe instroom van medewerkers. De bouw, de woninginrichting, de installatietechniek. Ook de parketbranche heeft  - al langer – dringend behoefte aan vers bloed. ‘Het is zaak om de krachten hiervoor te bundelen,’ aldus Theo van Elk, projectleider van ‘De interieurvakman m/v’ in opdracht van INretail. ‘Er wordt getrokken aan leerlingen en straks raakt de parketbranche ze kwijt aan andere branches.’

Strijd om leerlingen barst los

Op dit moment volgen ruim dertig leerlingen op niveau 2 en 3 de parketopleiding in Nieuwegein. Wat de instroom voor komend schooljaar zal zijn, is nog even afwachten. De behoefte aan parketteurs is groot, zo blijkt dagelijks uit de oproepen voor extra handjes op onder andere social media. Theo van Elk: ‘Je ziet dat de instroom aan de opleidingen overal flink toeneemt, maar dat de parketbranche wat achterblijft. De opleiding is goed, docenten en ROC Midden Nederland trekken er hard aan maar de instroom blijft vooralsnog beperkt. De parketbranche is weliswaar kleiner dan bijvoorbeeld de woninginrichting, maar we weten allemaal dat de vraag naar nieuwe vakmensen onverminderd groot is en voorlopig niet zal afnemen. Hoe gaan we de parketopleiding goed gevuld krijgen? Het is belangrijk dat deze opleiding blijft voortbestaan, er zit heel veel kennis en ervaring.’

Strijd om leerlingen barst los

Samen met ondernemers
Waar zit de voornaamste uitdaging volgens Van Elk? ‘Als ik kijk naar bijvoorbeeld de keukenbranche en de opleiding tot keukenmonteur, dan slaan Inretail, de keukenbranche en het MBO de handen ineen. En dan zie je meteen dat de vaart erin komt en er meer leerlingen instromen. INretail en ROC’s zetten alles in om de instroom te bevorderen, ondernemers moeten echter ook actief participeren. Op dit punt valt er in de parketbranche nog het nodige te doen. In andere branches heb ik eerst per regio geïnventariseerd welke bedrijven behoefte hebben aan leerlingen. Die helpen we vervolgens met het zoeken naar kandidaten. Daarna moeten bedrijven actie ondernemen in de richting van scholen. We zijn nu bezig met ROC’s om te kijken of we per opleiding een soort bedrijfsadviescommissie kunnen oprichten waarin bedrijven kunnen deelnemen om hun betrokkenheid bij de opleidingen te vergroten. Je hoort nu veel: we leiden als bedrijf zélf wel mensen op. Begrijpelijk, maar jammer. Leerlingen hebben behoefte aan een stevige basis en met een erkend MBO-diploma leggen ze een goed fundament voor later. Laten we ons daarom branchebreed hard maken om de parketopleiding in stand te houden en te versterken.’

Strijd om leerlingen barst los

Het voornemen is om, zo gauw het weer kan, een bijeenkomst voor de parketbranche te organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema opleidingen en instroom. ‘ROC Midden Nederland in Nieuwegein zou daarvoor een goede locatie zijn, omdat daar ook de opleiding zit. Docenten en leerlingen kunnen aan bedrijven laten zien wat de opleiding inhoudt, want ik vermoed dat veel ondernemers nog niet goed weten wat daar gebeurt en wat mogelijk is,’ aldus Theo van Elk.

Strijd om leerlingen barst los

En het is mooi, vindt hij, dat er tijdens de komende InCoDa (12-14 september) weer de nationale kampioenschappen Parketleggen worden georganiseerd door het Platform Parket. Verder zal het project ‘De interieurvakman m/v’ in een grote stand prominent onder de aandacht worden gebracht.