Terugkeer van de ambachtsschool is gewenst

19-12-2016
Terugkeer van de ambachtsschool is gewenst

Terugkeer van de ambachtsschool is gewenst


UTRECHT- De aloude ambachtsschool moet weer terugkomen. Het huidige onderwijs sluit onvoldoende aan bij de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn extra investeringen in het beroepsonderwijs broodnodig.

Dit is één van de uitkomsten uit het opinie-onderzoek onder leden van het onderwijspanel. Panelleden pleiten ook voor een betere doorstroming van de ene naar de andere beroepsopleiding. Jaarbeurs Utrecht heeft begin dit jaar het initiatief genomen voor dit online panel om de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) beter af te stemmen op de ontwikkelingen in het veld. Regelmatig worden de leden geconsulteerd. In november is hen gevraagd antwoord te geven op een aantal stellingen.

Directie en docenten verschillen over de optimale klassenomvang. En masse vinden ze dat het huidige aantal kinderen in de klas ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs. Zes van de tien ondervraagden vindt 19 tot 24 leerlingen een keurige omvang. De oplossing wordt volgens de ondervraagden niet gevonden door meer efficiency binnen de instelling, maar juist door meer geld van de overheid. Bovendien, zo stellen de ondervraagden, is één norm niet mogelijk. De maximum omvang is afhankelijk van de zorg en begeleiding die nodig zijn.

Het panel heeft overigens geen hoge pet op van het huidige kabinet. Meer dan de helft van de ondervraagden uit PO en VO vindt dat het kabinet Rutte het onderwijs geen goed heeft gedaan. Binnen het kabinet, zo laten de respondenten weten, is er onvoldoende focus voor onderwijs. Zestig procent van de ondervraagden is negatief over de huidige minister en staatssecretaris. Het wensenlijstje voor het volgende kabinet ligt al klaar. Met stip op nummer 1: kleinere klassen. Andere veelgehoorde maatregelen zijn: extra handen, verlagen bureaucratie, verlagen werkdruk, het omhoog brengen van het niveau van de docenten en extra scholing.

De politieke eisen zullen ongetwijfeld aan bod komen tijdens de vele seminars op NOT 2017, die zes weken voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt gehouden. NOT is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De beurs wordt van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 januari gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

De beurs kent een veelheid aan activiteiten. Naast een uitgebreid expositieveld, zijn daar traditioneel de verschillende straten en pleinen. Tot de toppers behoren de Kinderboekenstraat, het Opleidingenplein en de Dyslexiestraat. Daarnaast is er ruimte ingeruimd voor inhoudelijke sessies door deelnemers. Het door mij veelgeprezen HMC (Hout en Meubilering College) zal ook ongetwijfeld aanwezig zijn op deze beurs.

Waarom val ik u, lezers van het Parketblad hiermee lastig op de valreep van 2016? Omdat we ook moeten blijven nadenken over de best mogelijke vorm van MBO onderwijs voor parket leggen, zeker voor de toekomst.