The soap continues...

28-04-2017
The soap continues...

The soap continues...


WIELSBEKE - Unilin laat het niet op zich zitten. De beslissing van het gerechtshof in Düsseldorf van eind maart ten nadele van Pergo en in het voordeel van Classen (het gaat over klik patenten voor LVT) is door Classen misleidend in het nieuws gebracht, zo stelt men.

Wat Unilin naar voren brengt is dat Classen heeft doen geloven dat Pergo het patent aan derden in licentie heeft laten nemen zonder toestemming van Classen, maar de zaak ligt anders, aldus Unilin. In een eerdere rechtszaak kwam naar voren dat juist Classen het verdrag tussen de twee firma's had geschonden en dat de Duitsers verplicht werden door de rechtbank om aan te geven aan hoeveel fabrikanten men een Pergo klik licentie had doorverkocht, zodat Pergo een schatting kon maken van het te eisen bedrag.

Daar ging Classen dus tegen in verweer door te claimen dat juist Pergo het verdrag had geschonden door de Classen Fold Down techniek aan derden in licentie te geven zonder toestemming van Classen. Ouderwets touwtrekken! De kip of het ei! In eerste instantie gaf het hof Pergo gelijk en mocht het dochterbedrijf van Unilin doorgaan met het verlenen van licenties aan derden.

Classen ging hiertegen in beroep en wil de overeenkomst beëindigen, maar Pergo wijst er op dat de overeenkomst alleen met geldige redenen gestopt kan worden en in België vindt men de bezwaren van de Duitsers geen geldige reden. In een separate rechtszaak claimt Classen dat Pergo het Fold Down patent van Classen schendt door een derde partij tegen betaling een licentie te verlenen voor deze verbinding. Pergo wees er op dit recht wel degelijk te hebben volgens de overeenkomst en werd hier in gelijk gesteld. Classen werd gesommeerd de kosten voor deze rechtszaak te betalen.

Vandaar dat Pergo (en dus Unilin) verbaasd is dat Classen nu roept dat zij hebben gewonnen. De Belgen voegen daar subtiel aan toe dat de licentienemers van Pergo geen enkel gevaar lopen dat zij moeten stoppen met produceren van LVT met Fold Down techniek. Wordt vervolgd...