Toegankelijkheid van gebouwen

#interieurbouw 27-01-2020
Toegankelijkheid van gebouwen

Op 13 februari 2020 organiseert NEN een startbijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen in het kader van de oprichting van de gelijknamige normcommissie. Belanghebbenden en/of geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Toegankelijkheid van gebouwen
Toegankelijkheid van gebouwen maakt dat mensen in een gebouw kunnen doen waar het voor bestemd is. Om deze toegankelijkheid te realiseren, worden aan gebouwen eisen gesteld en zijn er normen die kunnen worden toegepast. In het actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw, onderdeel van het kabinetsprogramma ‘Onbeperkt Meedoen!’, is gesignaleerd dat het in de praktijk ontbreekt aan een volledige en eenduidige richtlijn om goed toegankelijk te kunnen (ver)bouwen. In het actieplan is daarom, met een groot aantal partijen uit het veld, de ambitie gesteld om een breed gedragen en eenduidige norm voor toegankelijkheid van gebouwen te ontwikkelen. Het betreft een vrijwillige norm die in het gehele bouwproces moet kunnen worden toegepast.
Aanmelden kan via NEN Evenementen.