Toename consumentenbestedingen

15-05-2018
Toename consumentenbestedingen

Toename consumentenbestedingen
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), groeide de Nederlandse economie in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,5 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2017. Toen was er een groei van 0,7 procent, die vooral veroorzaakt werd door de toename van binnenlandse consumentenuitgaven.

Vergeleken met de cijfers van een jaar eerder groeide het bbp met 2,8 procent.

Ondanks dat de economie in het eerste kwartaal dus iets minder hard groeide, heeft econoom Piet Hein van Mulligen van het CBS een goed beeld aangaande de Nederlandse economie. "Dat was al goed en dat zet door. De groei van de economie ligt op koers om weer de economische groei van 2017 te behalen."

Opmerkelijk zijn de consumentenuitgaven in de eerste drie maanden van dit jaar. Consumenten gaven in het eerste kwartaal van 2018 ruim drie procent meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent de grootste groei in meer dan 17 jaar. Daarnaast is het zo dat consumenten al 16 kwartalen achter elkaar meer besteden dan een jaar daarvoor.

Volgens Van Mulligen wordt de toenemende consumptie nogal breed gedragen. "Met name aan duurzame consumentengoederen besteden Nederlanders meer geld, zoals aan auto's, elektrische apparaten en woninginrichting, maar ook aan horeca en kleding. De consument merkt in zijn portefeuille nu ook dat het beter gaat.''

In het eerste kwartaal besteden bedrijven tevens meer in vaste activa. Dit zijn zaken die langer dan een jaar worden gebruikt in een productieproces. Denk hierbij aan bijvoorbeeld software, machines en vervoersmiddelen. Het betreft hier een toename van meer dan 6 procent in vergelijking met dezelfde tijdspanne in 2017.

Tevens groeide in de eerste drie maanden van 2018 de export, maar de import was nog groter.

Voor de eerste keer in meer dan twee jaar zorgde het exportsaldo voor een negatief effect op de groeicijfers.

De export van goederen en diensten kwam in het eerste kwartaal bijna 4 procent hoger uit dan in dezelfde periode van 2017. De import nam in de eerste drie maanden met ongeveer 5 procent toe.

Er zijn in de eerste drie maanden vooral meer machines, chemische producten en transportmiddelen door Nederlandse bedrijven uitgevoerd.

De bouwnijverheid vertoonde van alle bedrijfstakken in het eerste kwartaal met 6,1 procent de grootste productiegroei. Deze werd voornamelijk veroorzaakt door woningbouw. In de ranglijst staat de zakelijke dienstverlening op plaats twee met een stijgingscijfer van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In de Nederlandse industrie werd er in de eerste drie maanden van 2018 4 procent meer geproduceerd. Vooral de productie van machines, transportmiddelen alsmede chemische producten nam toe.