Turkije weert nog altijd Duits laminaat

Turkije weert nog altijd Duits laminaat | Parketblad

AUGUSTDORF (D)- Op deze foto staan vier Duitse heren. Als tweede van links staat Elmar Brok, Europarlementariër. Hij is op bezoek bij de Windmöller fabriek in Augustdorf. Waarom?Omdat Turkije al sinds 18 december 2013 laminaat uit Duitsland weert van haar markt en zowel de gebroeders Windmöller (uiterst links en rechts op de foto) als Ludger Schindler (voorzitter van de Europese Federatie van Laminaatproducenten EPLF, hij is de vierde man op deze foto) vinden dat maar niks. Brok heeft al diverse malen geprobeerd om de hoogste EU kringen te bewegen actie te ondernemen tegen deze handelsbelemmering door de Turken, maar tot nu toe ter vergeefs.

Volgens het Turkse Ministerie van Economische Zaken hebben de Duitsers zich schuldig gemaakt aan het (prijs)dumpen van partijen laminaat op de Turkse markt en heeft men daarom bijna twee jaar geleden het importverbod ingesteld. Vijf fabrikanten (waaronder Meister) hebben nu besloten om de komende vijf jaar een anti-dumping beleid te gaan voeren, in de hoop weer toegelaten te worden op de inmiddels zeer lucratieve Turkse laminaat markt. Zij hebben afgesproken tegen 'normale' prijzen te leveren en een toeslag op hun huidige prijs te betalen om te mogen leveren.

De EPLF heeft Turkse leden die laminaat produceren en stelt zich dan ook officieel neutraal op in het conflict. Voorzitter Schindler: "We zijn tegen iedere vorm van handelsprotectionisme maar ook tegen dumpprijzen." De EPLF heeft echter moeite met de houding van de Turkse autoriteiten, die aangegeven hebben dat het extra bedrag dat per vierkante meter moet worden om dumping te voorkomen afhankelijk is van de grootte van de fabrikant en het besteedde bedrag aan marketingactiviteiten. Met andere woorden: de grote merken worden het zwaarst gestraft. Maar vanuit het kostenoogpunt hebben Duitse fabrikanten tot nu toe afgezien van internationale gerechtelijke procedures om het geschil te slechten.

De Europese Commissie is dit echter een doorn in het oog. Brok vraagt zich af of het wettelijk (gebaseerd op geldende handelsverdragen tussen de EU en Turkije uit 1995) wel mogelijk is om één EU lid te weren van de markt en de rest wel toe te laten. Aangezien soortgelijke anti dumping maatregelen ook lopen tegen behang en PVC uit Duitsland lijkt het meer op een politiek machtsspel dan handelsprotectie, zo vermoedt Brok. Vergeet niet dat er veel Duitsers van Turkse herkomst zijn die mogen stemmen in Turkije en dus een externe machtsfactor vormen in de Turkse politiek. Brok zegt er op te gaan aandringen dat het opheffen van deze handelsbelemmeringen meegenomen gaan worden in de komende besprekingen tussen de EU en Turkije, dat, zoals bekend, graag wil toetreden tot de EU.

 
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

Parketblad nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen