Unipro en de CO2-Prestatieladder

26-11-2015
Unipro en de CO2-Prestatieladder

Unipro en de CO2-Prestatieladder

HAAKSBERGEN- Unipro is er in geslaagd om binnen te komen op het hoogste niveau (5) van de CO2-Prestatieladder.

Het certificaat is de kroon op alle inspanningen die Unipro structureel doet op het gebied van duurzaam werken en vermindering van haar CO2-uitstoot. TÜV Nederland heeft het certificaat uitgereikt aan de vloerenspecialist uit Haaksbergen. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. De ladder geeft bedrijven inzicht in hun eigen CO2-emissie en daagt ze uit om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot terug te dringen. De CO2-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de hoeveelheid CO2-besparing en de mate van samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven. TÜV Nederland is een van de instanties die de inspanningen, doelstellingen en realisaties van bedrijven toetst. De hieruit volgende score bepaalt het niveau op de CO2-Prestatielader.

Niveau 5 op de ladder houdt in dat Unipro niet alleen haar eigen uitstoot kent, stuurt en mindert. Unipro heeft ook kennis van de CO2-uitstoot van haar leveranciers en stelt doelen op giebieden die moeilijk te beïnvloeden zijn, zoals die vanver transport, verpakking etc. Voor niveau 5 is het ook belangrijk dat je als bedrijf meedenkt “in je keten”, de zogenaamde keteninitiatieven. Projecten die niet direct iets “opleveren”, maar bijdragen aan verantwoorder handelen in je omgeving en in je handel en productie-keten. Deze informatie is te vinden op www.unipro.nl/mvo/co2-prestatieladder.

De deelname aan de CO2-Prestatieladder geeft duurzaamheid een nog duidelijkere plek binnen de bedrijfsvoering van Unipro. Unipro zal er in de toekomst alles aan doen om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. Bijvoorbeeld door aanpassingen door te voeren in het wagenpark en het promoten van de nieuwe Cube it Simple verpakking. Met deze nieuwe kartonnen verpakking biedt Unipro een duurzaam alternatief voor de traditionele kunststof emmers. Bij de productie van de verpakking, maar ook bij die van het product, komt namelijk minder CO2 vrij.

Het bijbehorende certificaat werd onlangs in ontvangst genomen door Frank ter Beke en Gerben Bouwmeester (respectievelijk links en rechts op de foto). ”We zijn er erg trots op dat we in zijn gestapt op het hoogste niveau. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met de wereld om te gaan, daarom nemen we veel maatregelen om onze producten en onze organisatie nog duurzamer te maken en te houden.”