VPL opgeheven

23-11-2018
VPL opgeheven

VPL opgeheven
Vorige week viel het besluit om de VPL (Vereniging Parketvloeren Leveranciers) op te heffen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat er geen animo was onder de leden om het zittende bestuur te ondersteunen of op te volgen, zo laat bestuursvoorzitter Harrie van Mierlo (op foto) weten.

Hierdoor waren de bestuursleden genoodzaakt hun functie neer te leggen omdat het combineren met hun parketonderneming niet langer vol te houden was. “Het sterk teruggelopen ledenaantal bleef steken op zestien, wat voor een brancheorganisatie echt te weinig is om een goede bedrijfsvoering te financieren en uit te voeren. Dit ligt geheel in de lijn van wat andere brancheorganisaties sinds de crisis meemaken. De animo om te organiseren is tegenwoordig beperkt tot het belang van leden om goede leveringsvoorwaarden te hebben met de Geschillencommissie Parket als ‘vangnet’. Deze geschillencommissie is ook per direct opgeheven,” aldus Van Mierlo. Een aantal leden heeft zich inmiddels bij INretail voor het lidmaatschap aangemeld.