Vrijstelling van toetsing RI&E door Arbodienst

28-11-2012
Vrijstelling van toetsing RI&E door Arbodienst

Vrijstelling van toetsing RI&E door Arbodienst


ZOETERMEER - Ondernemers die de checklist bij de Code van het parketbedrijf op de juiste wijze gebruiken als Risico-Inventarisatie & Evaluatie zijn sinds kort vrijgesteld van de toetsing door de Arbodienst. Dit laat het Hoofdbedrijfschap Ambachten in een persbericht weten. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

 

Want iedereen die personeel in dienst heeft, moet al lange tijd beschikken over een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), zoals beschreven in de Nederlandse Arbowet. De branche- en werknemersorganisaties en het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) hebben daarom in 2006 de Code van het parketbedrijf uitgegeven. Werkgevers kunnen deze gebruiken als basis voor hun RI&E. Een ‘papieren’ toets van de Arbodienst was nog wel nodig. Door een wetswijziging per 1 april 2011 was het noodzakelijk een Arbodeskundige de RI&E van de branche te laten beoordelen. Vanwege het positieve resultaat hiervan zijn parketondernemers nu vrijgesteld van het laten toetsen van de RI&E door de Arbodienst.

 

Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

1. Uw bedrijf valt onder de cao Parket;

2. U heeft minder dan 25 werknemers in dienst;

3. U voert het parketbedrijf uit zoals beschreven in de Code van het parketbedrijf (editie 2 uit 2010). Voor activiteiten die níet in de Code staan beschreven, dient u een aanvullende RI&E te maken;

4. U gebruikt de Checklist (behorend bij de Code), Lijst van verbeterpunten en Plan van aanpak en houdt deze actueel.

 

U kunt gratis gebruikmaken van de Branchecode Online op www.hba.nl. Het HBA heeft dit alles ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) en de Vereniging van Parketvloerenleggersbedrijven (VPVB). Houd uw KvK-nummer bij de hand om in te loggen. Bij het HBA zijn op aanvraag ook papieren versies van de Code van het parketbedrijf verkrijgbaar.

Vrijstelling van toetsing RI&E door Arbodienst