Willem-Jan Kock verlaat VPL-bestuur

25-02-2013
Willem-Jan Kock verlaat VPL-bestuur

Willem-Jan Kock verlaat VPL-bestuur


RIJSWIJK – De Vereniging Parketvloeren Leveranciers (VPL) heeft bekendgemaakt dat Willem-Jan Kock het bestuur van de brancheverenging heeft verzocht hem van zijn huidige bestuurstaken te ontheffen. Dit naar aanleiding van persoonlijke/zakelijke omstandigheden. “Het bestuur respecteert het verzoek van de heer Kock en heeft hier per direct gevolg aan gegeven. Te zijner tijd zal worden bekeken of, wanneer en op welke wijze, zijn activiteiten weer kunnen worden hervat”, lezen wij op www.vplparket.nl.