Producenten positief in april

30 april 2019

Het producentenvertrouwen industrie is toegenomen in april 2019. Het vertrouwen steeg van 6,1 in maart naar 6,7 in april, meldt het CBS. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, wat uitkomt op een producentenvertrouwen van 1. De laagste waarde werd bereikt in februari 2009 (-23,5). Sinds eind 2014 zijn er meer positieve dan negatieve ondernemers.

Men is deze maand vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en voorraden gereed product. Men was echter negatiever over de orderportefeuille. Over het algemeen zijn alle deelindicatoren positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat de productie toeneemt dan afneemt. Daarnaast is het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt groter dan het aantal dat deze klein acht. Verder beschouwen meer ondernemers de voorraad eindproduct als te klein dan als te groot.

De producenten in de textiel- kleding- en lederindustrie waren het meest positief. De producenten in deze industrie bereikten een consumentenvertrouwen van 16,4. Wel houdt dit een daling in ten opzichte van maart. Toen kwam het producentenvertrouwen nog uit op 16,9. Ook voor de producenten in hout- en bouwmaterialen nam het producentenvertrouwen iets af. In maart kwam deze bedrijfstak nog uit op een producentenvertrouwen van 11,6. In april bedroeg dit 10,7.

Voor de Duitse markt waren de resultaten minder rooskleurig. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten daalde tot het laagste niveau in ruim zes jaar. De producenten zijn vooral negatief over de huidige- en verwachte bedrijvigheid. De dagproductie van de Duitse industrie kromp in februari met bijna twee procent in vergelijking met een jaar eerder.

Tags: , ,